Hoppa till innehållet
TÜV NORD Scandinavia AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-474 99 00
Webbplats: www.tuv-nord.com/se

Postadress

TÜV NORD Scandinavia AB
Gåsebäcksvägen 20
252 27 Helsingborg

Besöksadress

TÜV NORD Scandinavia AB
Gåsebäcksvägen 20
252 27 Helsingborg

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll av korrosionsskyddssystem
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Konstruktionskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Revisionskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Tillverkningskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll
Kärnkraft
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A SSMFS 2008:13 Kärntekniska anläggningar
Säkerhetskontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A SSM2019-6915-60 ESS-anläggningen i Lund Enligt Kapitel 5 avsnitt E
Trycksatta anordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A AFS 2017:3 Cisterner Första kontroll
A AFS 2017:3 Cisterner Revisionskontroll
A AFS 2017:3 Cisterner Återkommande kontroll
A AFS 2017:3 Pannor Program för övervakning
A AFS 2017:3 Rörledning Första kontroll
A AFS 2017:3 Rörledning Revisionskontroll
A AFS 2017:3 Rörledning Återkommande kontroll
A AFS 2017:3 Tryckkärl Första kontroll
A AFS 2017:3 Tryckkärl Revisionskontroll
A AFS 2017:3 Tryckkärl Återkommande kontroll
A AFS 2017:3 Vakuumkärl Första kontroll
A AFS 2017:3 Vakuumkärl Revisionskontroll
A AFS 2017:3 Vakuumkärl Återkommande kontroll
A SS-EN 13134:2001 Lödprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SS-EN ISO 15613:2004 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SS-EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SS-EN ISO 15614-1:2017 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SS-EN ISO 15614-10:2005 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SS-EN ISO 15614-11:2002 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SS-EN ISO 15614-2:2005 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SS-EN ISO 15614-3:2008 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SS-EN ISO 15614-4:2005 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SS-EN ISO 15614-5:2004 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SS-EN ISO 15614-6:2006 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SS-EN ISO 15614-7:2016 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SS-EN ISO 15614-8:2016 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat
A SÄIFS 1998:5 Tankstationer/Metangas Installationskontroll
A SÄIFS 1998:5 Tankstationer/Metangas Återkommande kontroll
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
A AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
SSMFS 2008:13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering