Skip to content
TÜV NORD Scandinavia AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: +46(0)10-4749900
Webbplats: https://www.tuv-nord.com/se/

Postadress

TÜV NORD Scandinavia AB
Gåsebäcksvägen 20
252 27 Helsingborg

Besöksadress

TÜV NORD Scandinavia AB
Gåsebäcksvägen 20
252 27 Helsingborg

Ackrediteringsområden

Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anmält organ (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
(EU) 305/2011 Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör (2/4)
2014/68/EU Tryckbärande anordningar

Kravdokument

Beteckning Namn
2014/68/EU Direktiv om tryckbärande anordningar
AFS 2016:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
Förordning 305/2011 Byggprodukter (CPR)
STAFS 2011:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd för anmälda organ
STAFS 2015:6 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ inom vissa områden
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Anmält organ (17020)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2014/68/EU Tryckbärande anordningar

Kravdokument

Beteckning Namn
2014/68/EU Direktiv om tryckbärande anordningar
AFS 2016:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
STAFS 2015:6 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ inom vissa områden
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17024:2012

Anmält organ (17024)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2014/68/EU Tryckbärande anordningar

Kravdokument

Beteckning Namn
2014/68/EU Direktiv om tryckbärande anordningar
AFS 2016:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande anordningar
STAFS 2015:6 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om anmälda organ inom vissa områden
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering