Tüv Nord Scandinavia AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: +46104749900
Webbplats: https://www.tuv-nord.com/se/se/certifiering/

Postadress

Tüv Nord Scandinavia AB
Gåsebäcksvägen 20
252 27 Helsingborg

Besöksadress

Tüv Nord Scandinavia AB
Gåsebäcksvägen 20
252 27 Helsingborg

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kravspecifikation (7)
SS-ISO 45001:2018
Ledningssystem för kvalitet
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för miljö
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 14001:2015

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2007:13 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem