Hoppa till innehållet
Aktiebolaget Gårdscisterner ABG
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-549 530 00

Postadress

Aktiebolaget Gårdscisterner ABG
Oxelgrensvägen 25
152 42 Södertälje

Besöksadress

Aktiebolaget Gårdscisterner ABG
Oxelgrensvägen 25
152 42 Södertälje

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Revisionskontroll
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7)
C AFS 2006:8

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering