Bilkompani Kalmar AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0480-48 00 00
Webbplats: www.bilkompanikalmar.se

Postadress

Bilkompani Kalmar AB
Box 802
391 28 Kalmar

Besöksadress

Bilkompani Kalmar AB
Södra vägen 72
392 45 Kalmar

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Egna fordonsreparationer
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Kontrollområde (10) Anmärkning (15)
C SNFS 1997:7 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 05 Avgasrening -
C SNFS 1997:7 Bilar (totalvikt över 3,5 ton med en maxbegränsning) 05 Avgasrening -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 01 Stomme och karosseri -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 02 Hjulsystem utom däck -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 03 Däck -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller Ackrediteringen omfattar inte kontroll av läckor i bränslesystem hos metangasdrivna bilar
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 05 Avgasrening -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 07 Bromssystem -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 08 Styrsystem -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 09 Kommunikationssystem -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 10 Instrumentering -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 11 Släpvagnskopplingar -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton med en maxbegränsning) 01 Stomme och karosseri Ackrediteringen omfattar inte kontroll av fordon med totalvikt överstigande 5 ton.
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton med en maxbegränsning) 02 Hjulsystem utom däck Ackrediteringen omfattar inte kontroll av fordon med totalvikt överstigande 5 ton.
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton med en maxbegränsning) 03 Däck Ackrediteringen omfattar inte kontroll av fordon med totalvikt överstigande 5 ton.
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton med en maxbegränsning) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller Ackrediteringen omfattar inte kontroll av fordon med totalvikt överstigande 5 ton. Ackrediteringen omfattar inte kontroll av läckor i bränslesystem hos metangasdrivna bilar.
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton med en maxbegränsning) 05 Avgasrening -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton med en maxbegränsning) 07 Bromssystem Ackrediteringen omfattar inte kontroll av fordon med totalvikt överstigande 5 ton.
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton med en maxbegränsning) 08 Styrsystem Ackrediteringen omfattar inte kontroll av fordon med totalvikt överstigande 5 ton.
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton med en maxbegränsning) 09 Kommunikationssystem Ackrediteringen omfattar inte kontroll av fordon med totalvikt överstigande 5 ton.
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton med en maxbegränsning) 10 Instrumentering Ackrediteringen omfattar inte kontroll av fordon med totalvikt överstigande 5 ton.
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton med en maxbegränsning) 11 Släpvagnskopplingar Ackrediteringen omfattar inte kontroll av fordon med totalvikt överstigande 5 ton.
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 01 Stomme och karosseri -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 02 Hjulsystem utom däck -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 03 Däck -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 07 Bromssystem -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 08 Styrsystem -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 09 Kommunikationssystem -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 11 Släpvagnskopplingar -

Kravdokument

Beteckning Namn
SNFS 1997:7 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1992:17) med föreskrifter om ackrediterad bilavgaskontroll
STAFS 2003:5 Swedacs särskilda föreskrifter om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
TSVFS 1992:52 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter kontrollbesiktning
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan