Hoppa till innehållet
Cisternservice i Hässleholm AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0451-132 44

Postadress

Cisternservice i Hässleholm AB
Tvärskogsvägen 58
282 35 Tyringe

Besöksadress

Cisternservice i Hässleholm AB
Tvärskogsvägen 58
282 35 Tyringe

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Konstruktionskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Revisionskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Tillverkningskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd Installationskontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd Revisionskontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd Återkommande kontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering