Hoppa till innehållet
Uppsala Automontering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 018-15 20 40

Postadress

Uppsala Automontering AB
Sofielundsgatan 7
753 23 Uppsala

Besöksadress

Uppsala Automontering AB
Sofielundsgatan 7
753 23 Uppsala

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Taxameter
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Utrustning/fabrikat (13)
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0261-13
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll Digitax F1+, T15 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll Digitax F4slim (0402-MID-C600002), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll Frogne TM3 (0402-MID-SC0583-10), med tillsatsanordning cert. nr. SC0207-15
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll Frogne TM3 (0402-MID-SC0583-10), med tillsatsanordning cert. nr. SC0229-11
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll Frogne TM3 (0402-MID-SC0583-10), med tillsatsanordning T23 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll Halda M1 (0402-MID-SC0585-10), med tillsatsanordning T22 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll Halda M1, T14 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll MegTax 310 eller MegTax 350 (0402-MID-516502) med tillsatsordning T21 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll MegTax 310 eller MegTax 350 (0402-MID-516502), med tillsatsanordning cert. nr. 516504
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll MegTax 410 (0402-MID-0130-19), med tillsatsanordning cert. nr. 516504
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll MegTax, T04 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll Semel C30 (0402-MID-502302), med tillsatsanordning T20 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Installationskontroll Semel M2 (0402-MID-502305), med tillsatsanordning cert. nr. 502304
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0261-13
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll Digitax F1+, T15 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll Digitax F4slim (0402-MID-C600002), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll Frogne TM3 (0402-MID-SC0583-10), med tillsatsanordning cert. nr. SC0207-15
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll Frogne TM3 (0402-MID-SC0583-10), med tillsatsanordning cert. nr. SC0229-11
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll Frogne TM3 (0402-MID-SC0583-10), med tillsatsanordning T23 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll Halda M1 (0402-MID-SC0585-10), med tillsatsanordning T22 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll Halda M1, T14 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll MegTax 310 eller MegTax 350 (0402-MID-516502) med tillsatsordning T21 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll MegTax 310 eller MegTax 350 (0402-MID-516502), med tillsatsanordning cert. nr. 516504
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll MegTax 410 (0402-MID-0130-19), med tillsatsanordning cert. nr. 516504
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll MegTax, T04 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll Semel C30 (0402-MID-502302), med tillsatsanordning T20 TX
C STAFS 2022:3 Taxameter Återkommande kontroll Semel M2 (0402-MID-502305), med tillsatsanordning cert. nr. 502304

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:3 Swedacs föreskrifter om installation och besiktning av taxameterutrustning
TSFS 2016:48 Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning