Hoppa till innehållet
Roos Safety AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 070-6507908

Postadress

Roos Safety AB
Industrigatan 2
286 36 Örkelljunga

Besöksadress

Roos Safety AB
Industrigatan 2
286 36 Örkelljunga

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll
C MSBFS 2022:3 Depåvagnar Revisionskontroll
C MSBFS 2022:3 Depåvagnar Återkommande kontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd Installationskontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd Revisionskontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd Återkommande kontroll
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
C AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
MSBFS 2022:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng
NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering