Gas Installationer i Östergötland AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 020-191990
Webbplats: https://gasinstallationer.com

Postadress

Gas Installationer i Östergötland AB
Moa Martinsons gata 14
603 78 Norrköping

Besöksadress

Gas Installationer i Östergötland AB
Moa Martinsons gata 14
603 78 Norrköping

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Påfyllnadsprocesser
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
B SS-EN 13952/A1:2006 Gasflaskor Påfyllnadsprocesser
B SS-EN 1439:2008 Gasflaskor Påfyllnadsprocesser
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11) Mätområde/mätnivå (14)
C AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck 0-40 Bar

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck