Gas Installationer i Östergötland AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 020-191990
Webbplats: https://www.gasolfyllarna.se

Postadress

Gas Installationer i Östergötland AB
Berglundavägen 12A
702 36 Örebro

Besöksadress

Gas Installationer i Östergötland AB
Berglundavägen 12A
702 36 Örebro

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Påfyllnadsprocesser
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
B SS-EN 13952/A1:2006 Gasflaskor Påfyllnadsprocesser
B SS-EN 1439:2008 Gasflaskor Påfyllnadsprocesser

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering