Hoppa till innehållet
Kajs Miljöteknik AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 026-10 90 30

Postadress

Kajs Miljöteknik AB
Box 396
801 05 Gävle

Besöksadress

Kajs Miljöteknik AB
Krickvägen 20
803 09 Gävle

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering