Fordonsprovarna i Väst AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Hisings Backa
Telefon: 031-3186280
Webbplats: www.fordonsprovarna.se

Postadress

Fordonsprovarna i Väst AB
Importgatan 24
422 46 Hisings Backa

Besöksadress

Fordonsprovarna i Väst AB
Importgatan 24
422 46 Hisings Backa

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Fordon för transport av farligt gods
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A MSBFS 2011:4 Fordon för transport av farligt gods Förstagångskontroll
A MSBFS 2011:4 Fordon för transport av farligt gods Återkommande kontroll
A MSBFS 2016:8 Fordon för transport av farligt gods Förstagångskontroll
A MSBFS 2016:8 Fordon för transport av farligt gods Återkommande kontroll
Kontrollbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 1 (lätta fordon)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 2 (tunga fordon)
Lyftanordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A AFS 2003:6 Fordonskranar Montagebesiktning
A AFS 2003:6 Fordonskranar Återkommande besiktning
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Återkommande besiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Montagebesiktning
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning
Lämplighetsbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 1 (lätta fordon)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 2 (tunga fordon)
Mopedbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 1 (lätta fordon)
Registreringsbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 1 (lätta fordon)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 2 (tunga fordon)

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
MSBFS 2011:4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods
MSBFS 2016:8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S)
SFS 2002:574 Fordonslagen
SFS 2009:211 Fordonsförordningen
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2010:78 Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
TSFS 2010:87 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registreringsbesiktning, mopedbesiktning och lämplighetsbesiktning
TSFS 2017:54 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning