Hoppa till innehållet
Scania Industrial Maintenance AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-553 830 00

Postadress

Scania Industrial Maintenance AB
Transmissionsvägen 12
151 48 Södertälje

Besöksadress

Scania Industrial Maintenance AB
Transmissionsvägen 12
151 48 Södertälje

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
C AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering