DEKRA Automotive AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Stockholm Bromma-Blocks
Telefon: 0771-441 441
Webbplats: dekra-bilbesiktning.se

Postadress

DEKRA Automotive AB
Ulvsundavägen 185
168 67 Bromma

Besöksadress

DEKRA Automotive AB
Ulvsundavägen 185
168 67 Bromma

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Kontrollbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 1 (lätta fordon)
Mopedbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2010:87 Fordon, kategori 1 (lätta fordon)

Kravdokument

Beteckning Namn
SFS 2002:574 Fordonslagen
SFS 2009:211 Fordonsförordningen
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2010:78 Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
TSFS 2017:54 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning