Hoppa till innehållet
Weldadvice Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 040-938410

Postadress

Weldadvice Sweden AB
Petroleumgatan 7
211 24 Malmö

Besöksadress

Weldadvice Sweden AB
Petroleumgatan 7
211 24 Malmö

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Kontrollområde (10) Typ av kontroll (11)
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Installationskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Konstruktionskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Revisionskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Tillverkningskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Återkommande kontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Korrosionsskyddssystem Installationskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering