Hoppa till innehållet
Weldadvice Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0730-316813
Webbplats: https://www.weldadvice.se

Postadress

Weldadvice Sweden AB
Petroleumgatan 7
211 24 Malmö

Besöksadress

Weldadvice Sweden AB
Petroleumgatan 7
211 24 Malmö

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Kontrollområde (10) Typ av kontroll (11)
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Installationskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Konstruktionskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Revisionskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Tillverkningskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Återkommande kontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Korrosionsskyddssystem Installationskontroll
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
A AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering