Hoppa till innehållet
Lyftbesiktningar i Sverige AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-520 240 10
Webbplats: www.lyftbesiktningar.se

Postadress

Lyftbesiktningar i Sverige AB
C/O Arvila, Vinodlargatan 6
117 58 Stockholm

Besöksadress

Lyftbesiktningar i Sverige AB
C/O Arvila, Vinodlargatan 6
117 58 Stockholm

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Lyftanordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Anmärkning (15)
A AFS 2003:6 Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) Första besiktning -
A AFS 2003:6 Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Första besiktning -
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Första besiktning -
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Maskindrivna anordningar vid lastkaj för att utjämna nivåskillnader mellan lastfordon och lastkaj Första besiktning -
A AFS 2003:6 Maskindrivna anordningar vid lastkaj för att utjämna nivåskillnader mellan lastfordon och lastkaj Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Maskindrivna anordningar vid lastkaj för att utjämna nivåskillnader mellan lastfordon och lastkaj Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Mobilkranar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Mobilkranar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Mobilkranar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Staplingskranar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Staplingskranar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Staplingskranar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Staplingskranar Återkommande besiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Första besiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Första besiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Första besiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Revisionsbesiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Återkommande besiktning -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Första besiktning -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Återkommande besiktning -
A SFS 2011:338 kap 5 §9 Motordrivna anordningar i byggnadsverk Särskild besiktning Omfattar endast kap 5 §9

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering