Opus Bilprovning AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Härnösand Saltvik
Telefon: 0775-50 03 00
Webbplats: https://bilprovning.se

Postadress

Opus Bilprovning AB
Saltviksvägen 15
871 54 Härnösand

Besöksadress

Opus Bilprovning AB
Saltviksvägen 15
871 54 Härnösand

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Kontrollbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 1 (lätta fordon)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 2 (tunga fordon)
Lyftanordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Återkommande besiktning

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
SFS 2002:574 Fordonslagen
SFS 2009:211 Fordonsförordningen
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2010:78 Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
TSFS 2017:54 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning