Hoppa till innehållet
Opus Bilprovning AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Ulricehamn
Telefon: 0775-50 03 00
Webbplats: https://bilprovning.se

Postadress

Opus Bilprovning AB
Vistvägen 4
523 37 Ulricehamn

Besöksadress

Opus Bilprovning AB
Vistvägen 4
523 37 Ulricehamn

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Fordon för transport av farligt gods
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A MSBFS 2011:4 Fordon för transport av farligt gods Återkommande kontroll
A MSBFS 2020:9 Fordon för transport av farligt gods Återkommande kontroll
Kontrollbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 1 (lätta fordon)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 2 (tunga fordon)

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
MSBFS 2011:4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods
MSBFS 2020:9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021)
SFS 2002:574 Fordonslagen
SFS 2009:211 Fordonsförordningen
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2010:78 Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
TSFS 2017:54 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning