Hoppa till innehållet
Besikta Bilprovning i Sverige AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Landskrona
Telefon: 010-8090000
Webbplats: besikta.se/

Postadress

Besikta Bilprovning i Sverige AB
Ramgatan 2
261 51 Landskrona

Besöksadress

Besikta Bilprovning i Sverige AB
Ramgatan 2
261 51 Landskrona

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Fordon för transport av farligt gods
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A MSBFS 2011:4 Fordon för transport av farligt gods Återkommande kontroll
A MSBFS 2022:3 Fordon för transport av farligt gods Återkommande kontroll
Kontrollbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 1 (lätta fordon)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 2 (tunga fordon)
Lyftanordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Återkommande besiktning

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
MSBFS 2011:4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods
MSBFS 2022:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng
SFS 2002:574 Fordonslagen
SFS 2009:211 Fordonsförordningen
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2010:78 Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
TSFS 2017:54 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning