Hoppa till innehållet
Tankservice i Stockholm AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0709-77 24 01

Postadress

Tankservice i Stockholm AB
Stubbvretsvägen 8
135 69 Tyresö

Besöksadress

Tankservice i Stockholm AB
Stubbvretsvägen 8
135 69 Tyresö

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering