Hoppa till innehållet
Sökning i Swedacs ackrediteringsregister

Registret innehåller alla ackrediterade företag/organisationer, vilket är knappt 2000 inom så vitt skilda områden som certifiering av livsmedelsprocesser, kontroll av hissar och provning av leksaker.

Det du kan söka på i fritextrutan är vad företagen/organisationerna är ackrediterade för, dvs vilken typ av provning, kalibrering, kontroll eller certifiering. (Vill du hitta företag som är ackrediterade mot en speciell standard och/eller annat kravdokument – välj fliken Kategorisök.)

Enklast hittar du genom att skriva ett sökord i fritextrutan, t ex ”kontrollbesiktning”, ”radonmätning”, ”kalibrering”, ett företagsnamn eller ett ackrediteringsnummer. De förslag du får upp kan vara baserade på synonymer, dvs de begrepp som används i standarder etc kan vara andra än de som används i dagligt tal. Ackrediteringens omfattning återfinns i vissa fall i en PDF-bilaga som inte är sökbar.

OBS! För att boka tid, få en prisuppgift eller detaljer om tjänster/analysmetoder måste du kontakta det aktuella företaget.

Du kan inte göra en tom sökning.

Välj en kombination av ackrediteringsområde och/eller kravdokument nedan.