Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kemi, biomaterial och textil
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektricitet och magnetism
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Konduktivitet Konduktivitetsmätare
Kemi och biologi
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Luft- och rökgasanalys Gasdetektor

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Biologiska undersökningar
Provtyp/System/Produkt (9)
Medicintekniska produkter
Brandprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Brandegenskaper Leksaker
Funktionsprovning
Provtyp/System/Produkt (9)
Medicintekniska produkter
Leksaker
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Kalk
- Kemikalier
- Cement
- Fasta material
- Avfall
- Jord
- Slam/Sediment
- Ballast
Brandprovning Byggprodukter
Bränsleanalys Flytande bränslen
Bränsleanalys Petroleumprodukter
Bränsleanalys Fasta bränslen
Bränsleanalys Kol
Bränsleanalys Lutar
Bränsleanalys Aska
Bränsleanalys Biobränsle
Bränsleanalys Etanol
Bränsleanalys Torv
Bränsleanalys Biologiskt material/biota
Bränsleanalys Kemikalier
Luft- och rökgasanalys Gasformiga bränslen
Luft- och rökgasanalys Luft
Luft- och rökgasanalys Naturgas
Luft- och rökgasanalys Inert gas
Oorganisk kemi Aska
Oorganisk kemi Fasta bränslen
Oorganisk kemi Biobränsle
Oorganisk kemi Biologiskt material/biota
Oorganisk kemi Lutar
Oorganisk kemi Olja
Oorganisk kemi Vatten
Oorganisk kemi Stål
Oorganisk kemi Cement
Oorganisk kemi Fasta material
Oorganisk kemi Trätekniska material
Oorganisk kemi Impregneringsvätskor
Oorganisk kemi Jord
Oorganisk kemi Kalk
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Mässing
Oorganisk kemi Byggprodukter
Oorganisk kemi Nickel/Nickellegeringar
Oorganisk kemi Leksaker
Oorganisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Organisk kemi Byggprodukter
Organisk kemi Jord
Organisk kemi Sand
Organisk kemi Luft
Provtagning Luft

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering