Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Filtrera på ackrediteringsområde:

Alnarp

Kalibreringslaboratorier

Senaste beslut: 2020-04-30
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kontroll och kalibrering
Telefon: 070-319 70 88
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 56
230 53 Alnarp

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Sundsvägen 8
230 53 Alnarp

Borås

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-03-21

Kontrollorgan

Senaste beslut: 2021-04-28
Kontaktuppgifter

Avdelning: Energi och resurser
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Kontrollorgan

Senaste beslut: 2021-02-10

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-06-30

Kalibreringslaboratorier

Senaste beslut: 2021-02-10
Kontaktuppgifter

Avdelning: Brand och säkerhet
Telefon: 010-5165000
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Kalibreringslaboratorier

Senaste beslut: 2022-07-01

Utsett organ

Senaste beslut: 2022-05-13

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-07-01
Kontaktuppgifter

Avdelning: Fordon och automatisering
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-01-17
Kontaktuppgifter

Avdelning: Metodik, textil och medicinteknik
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Kalibreringslaboratorier

Senaste beslut: 2022-06-17

Kontrollorgan

Senaste beslut: 2020-12-03

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2020-12-03
Kontaktuppgifter

Avdelning: Mätteknik
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-09-22

Kontrollorgan

Senaste beslut: 2021-06-24
Kontaktuppgifter

Avdelning: Korrosion
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Kontrollorgan

Senaste beslut: 2020-04-30

Kalibreringslaboratorier

Senaste beslut: 2021-04-28

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2020-04-30
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kontroll och kalibrering
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Kontrollorgan

Senaste beslut: 2022-01-14

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-01-14
Kontaktuppgifter

Avdelning: Polymer, fiber och kompositer
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-06-28

Kalibreringslaboratorier

Senaste beslut: 2020-04-30

Kontrollorgan

Senaste beslut: 2021-04-28
Kontaktuppgifter

Avdelning: Infrastruktur och betongbyggande
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-06-30
Kontaktuppgifter

Avdelning: Elektrifiering och pålitlighet
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Certifieringsorgan, Produkter

Senaste beslut: 2022-12-02

Certifieringsorgan, Ledningssystem

Senaste beslut: 2022-11-18

Anmälda organ

Organ för validering och verifiering

Senaste beslut: 2022-01-21

Certifieringsorgan, Ledningssystem

Senaste beslut: 2021-06-10

Certifieringsorgan, Personer

Senaste beslut: 2020-04-30

Certifieringsorgan, Produkter

Senaste beslut: 2017-04-03

Utsett organ

Senaste beslut: 2020-04-30
Kontaktuppgifter

Avdelning: Certifiering
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Kontrollorgan

Senaste beslut: 2022-10-28

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-10-28

Kalibreringslaboratorier

Senaste beslut: 2022-10-28
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kemi och tillämpad mekanik
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Kontrollorgan

Senaste beslut: 2022-02-10

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-02-10
Kontaktuppgifter

Avdelning: Bygg och fastighet
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Göteborg

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-06-28
Kontaktuppgifter

Avdelning: Infrastruktur och betongbyggande
Telefon: 031-81 38 10
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 24036
400 22 Göteborg

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Gibraltargatan 35
412 79 Göteborg

Kontrollorgan

Senaste beslut: 2022-06-28
Kontaktuppgifter

Avdelning: Infrastruktur och betongbyggande
Telefon: 031-81 38 10
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 24036
400 22 Göteborg

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Gibraltargatan 35
412 79 Göteborg

Kontrollorgan

Senaste beslut: 2021-08-30
Kontaktuppgifter

Avdelning: Systemomställning och tjänsteinnovation
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Sven Hultins plats 5
412 58 Göteborg

Kalibreringslaboratorier

Senaste beslut: 2020-04-30
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kontroll och kalibrering
Telefon: 031-81 38 10
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 24036
400 22 Göteborg

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Gibraltargatan 35
412 79 Göteborg

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-10-28
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kemi och tillämpad mekanik
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Frans Perssons väg 6
412 76 Göteborg

Järfälla

Kalibreringslaboratorier

Senaste beslut: 2020-04-30
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kontroll och kalibrering
Telefon: 08-10 94 70

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 5608
114 86 Stockholm

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Spjutvägen 5
175 61 Järfälla

Kista

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-04-29
Kontaktuppgifter

Avdelning: Massa, Papper och förpackningar
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Torshamnsgatan 24
164 40 Kista

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Torshamnsgatan 24
164 40 Kista

Mölndal

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-01-17
Kontaktuppgifter

Avdelning: Metodik, textil och medicinteknik
Telefon: 010-5165000
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Argongatan 30
431 53 Mölndal

Skellefteå

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-02-10
Kontaktuppgifter

Avdelning: Bygg och fastighet
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Laboratorgränd 2
931 77 Skellefteå

Stockholm

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-02-10
Kontaktuppgifter

Avdelning: Bygg och fastighet
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Drottning Kristinas väg 67
114 28 Stockholm

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-06-28
Kontaktuppgifter

Avdelning: Infrastruktur och betongbyggande
Telefon: 010-5166800
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Drottning Kristinas väg 26
114 28 Stockholm

Kalibreringslaboratorier

Senaste beslut: 2022-04-29

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-04-29
Kontaktuppgifter

Avdelning: Massa, Papper och förpackningar
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 5604
114 86 Stockholm

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Drottning Kristinas väg 61
114 28 Stockholm

Umeå

Kalibreringslaboratorier

Senaste beslut: 2020-04-30
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kontroll och kalibrering
Telefon: 090-13 50 05
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 4053
904 03 Umeå

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Verkstadsgatan 17
904 32 Umeå

Växjö

Provningslaboratorier

Senaste beslut: 2022-02-10
Kontaktuppgifter

Avdelning: Bygg och fastighet
Telefon: 010-5165000
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
P G Vejdes väg 15
352 52 Växjö