Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kontroll och kalibrering
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Reglerad mätteknik
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Kontrollområde (10) Typ av kontroll (11) Mätområde/mätnivå (14)
A STAFS 2007:1 Vågar Automatiska (AWI) Återkommande kontroll 1 g - 300 000 kg
A STAFS 2007:19 Kassaregister - Återkommande kontroll -
A STAFS 2007:19 Vågar Icke-automatiska (NAWI) Återkommande kontroll 1 g - 300 000 kg
A STAFS 2007:3 Volymmätare Petroleummätare Återkommande kontroll 4 - 3000 l/min
A TSFS 2016:36 Gasåterföringssystem för bensingaser - Kontroll vid idrifttagande -
A TSFS 2016:36 Gasåterföringssystem för bensingaser - Återkommande kontroll -
Ädelmetallkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A STAFS 2018:2 Guld Kontroll
A STAFS 2018:2 Silver Kontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2007:1 Swedacs föreskrifter om återkommande kontroll av automatiska vågar
STAFS 2007:19 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av icke-automatiska vågar.
STAFS 2007:3 Swedacs föreskrifter om återkommande kontroll av mätsystem för andra vätskor än vatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2016:36 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer

Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektricitet och magnetism
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Kapacitans Kapacitansvisande
Konduktivitet Konduktansvisande
Resistans Resistansvisande
Spänning Spänningsvisande
Ström Strömvisande
Längdrelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Längd Mätklockor
Längd Vippindikatorer
Längd Mikrometer
Längd Trepunktsmikrometer
Längd Skjutmått
Längd Extensometer
Massarelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Flöde Gasflödesmätare
Flöde Anemometer
Kraft Drag- och tryckprovningsmaskiner
Kraft Dragprovningsmaskin
Massa Icke automatisk våg
Massa Automatisk våg
Massa Vikt
Massa Fordonsgasdispenser
Moment Momentnyckel
Slagseghet Slagprovningsmaskin
Tryck Tryckvisande mätinstrument
Volym Volymmätare
Temperatur
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Luftfuktighet Fuktvisande
Temperatur Temperaturvisande
Temperatur Kontakttermometrar
Temperatur Pyrometer
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ B
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ C
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ E
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ J
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ K
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ L
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ N
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ R
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ S
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ T
Temperatur Temperatursimulerande instrument, termoelement typ U
Temperatur Klimatskåp
Tid och frekvens
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Frekvens Frekvensvisande
Frekvens Pulsvisande

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Materialprovning
Provtyp/System/Produkt (9)
Guldlegering

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering