Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Polymera material och kompositer
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A Fordonskomponenter Tillverkningskontroll
A Polymera byggprodukter Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Biologiska undersökningar
Provtyp/System/Produkt (9)
Polymera material
Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Färg och lack
- Golvmaterial
- Polymera material
Byggnadsmaterial Byggprodukter
Byggnadsmaterial Polymera material
Byggnadsmaterial Brandsläckningssystem
Byggnadsmaterial Golvmaterial
Fysiska egenskaper
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Byggnadsmaterial Golvmaterial
Hållfasthetsprovning
Provtyp/System/Produkt (9)
Polymera material
Byggprodukter
Papper
Gummi
Sportutrustning
Golvmaterial
Fogmassa
Kemisk analys
Provtyp/System/Produkt (9)
Polymera material
Klimat- och miljötålighet
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Polymera material
- Gummi
Korrosionsprovning Byggprodukter
Korrosionsprovning Brandsläckningssystem
Materialprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Brandsläckningssystem
- Papper
- Golvmaterial
- Polymera material
Arkivbeständighet Papper
Arkivbeständighet Skrivmedel
Arkivbeständighet Filmmaterial
Arkivbeständighet Pappersmassa

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering