Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Polymera material och kompositer
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A Fordonskomponenter Tillverkningskontroll
A Polymera byggprodukter Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Biologiska undersökningar
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Biologisk analys Polymera material
Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Byggnadsmaterial Byggprodukter
Byggnadsmaterial Polymera material
Byggnadsmaterial Brandsläckningssystem
Byggnadsmaterial Golvmaterial
Byggnadsmaterial Färg och lack
Fysiska egenskaper
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Byggnadsmaterial Golvmaterial
Hållfasthetsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Plastprodukter Polymera material
Plastprodukter Byggprodukter
Plastprodukter Sportutrustning
Plastprodukter Gummi
Plastprodukter Golvmaterial
Plastprodukter Papper
Plastprodukter Fogmassa
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Plastprodukter Gummi
Plastprodukter Polymera material
Klimat- och miljötålighet
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Plastprodukter Polymera material
Plastprodukter Byggprodukter
Plastprodukter Brandsläckningssystem
Plastprodukter Gummi
Materialprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Arkivbeständighet Papper
Arkivbeständighet Skrivmedel
Arkivbeständighet Filmmaterial
Arkivbeständighet Pappersmassa
Plastprodukter Brandsläckningssystem
Plastprodukter Golvmaterial
Plastprodukter Polymera material

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering