Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Bygg och fastighet
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Akustik, ultraljud och vibration
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Ljudeffekt Referensljudkälla
Stegljud Stegljudsapparat
Elektricitet och magnetism
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Elektrisk laddning Laddningsförstärkare
Längdrelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Hastighet Stegljudsapparat
Längd Stegljudsapparat
Massarelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Massa Stegljudsapparat
Tid och frekvens
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Tid Stegljudsapparat

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A Intern metod; SP-bes 4001 Småhus Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4002 Lösfyllnadsisolering Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4004 Varma grunder Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4005 Mekaniskt ventilerade golv Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4012 Trä och metallfönster Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4013 Plastfönster Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4014 Förseglade glasrutor Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4015 Ytterdörrar Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4016 Fönster, dörrar, vägg- och takelement av metall Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4017 Beklädnadssystem för våtutrymmen Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4020 Värmeisoleringsmaterial och produkter Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4028 Fingerskarvat konstruktionsvirke Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4035 Limträ Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4035 Maskinsorterat konstruktionsvirke Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4036 Träbaserade skivor Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4057 Träkonstruktioner Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4058 Prefabricerade småhus och byggnader Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4059 Spikplåtsförbundna trätakstolar Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4060 Mekaniska träförband Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4074 Impregnerat virke Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4097 Maskinsorterat konstruktionsvirke - Inledande besiktning Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4108 Visuellt sorterat konstruktionsvirke Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Möbler
- Byggprodukter
- Byggnadsmaterial
- Golvmaterial
- Fasta material
- Trätekniska material
- Byggnader
- Polymera material
Barnsäkerhet Möbler
Beräkning Byggprodukter
Dimension Byggprodukter
Temperatur/Fuktighet Byggnadsmaterial
Utmattningsprovning Möbler
Fysiska egenskaper
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Trätekniska material
- Byggprodukter
- Verktyg
- Byggnadsmaterial
Ljud/Buller/Vibration Ljud
Ljud/Buller/Vibration Fordon
Ljud/Buller/Vibration Kyl-och värmepumpsanläggningar
Ljud/Buller/Vibration Verktyg
Ljud/Buller/Vibration Arbetsmaskiner
Ljud/Buller/Vibration Ljud/Buller /Vibration
Ljud/Buller/Vibration Fartyg
Ljud/Buller/Vibration Trafik och fordon
Ljud/Buller/Vibration Byggprodukter
Ljud/Buller/Vibration Järnvägsapplikation
Vibration och Stöt Helkroppsvibrationer
Vibration och Stöt Arbetsmaskiner
Hållfasthetsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Trätekniska material
- Byggprodukter
- Möbler
Barnsäkerhet Möbler
Klimat- och miljötålighet
Provtyp/System/Produkt (9)
Träskydd
Byggprodukter
Byggnadsmaterial
Trätekniska material

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering