Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Bygg och fastighet
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A Intern metod; BES 4002, utg 2 Lösfyllnadsisolering Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4005, utg 2 Mekaniskt ventilerade golv Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4012, utg 2 Trä och metallfönster Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4013, utg 1 Plastfönster Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4014, utg 1 Förseglade glasrutor Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4015, utg 1 Ytterdörrar Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4016, utg 1 Fönster, dörrar, vägg- och takelement av metall Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4017, utg 1 Beklädnadssystem för våtutrymmen Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4020, utg 1 Värmeisoleringsmaterial och produkter Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4028, utg 15 Fingerskarvat konstruktionsvirke Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4034, utg 14 Maskinsorterat konstruktionsvirke Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4035, utg 14 Limträ Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4036, utg 4 Träbaserade skivor Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4057, utg 4 Träkonstruktioner Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4058, utg 5 Prefabricerade småhus och byggnader Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4059, utg 4 Spikplåtsförbundna trätakstolar Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4060, utg 5 Mekaniska träförband Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4074, utg 7 Impregnerat virke Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4108, utg 11 Visuellt sorterat konstruktionsvirke Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4117, utg 6 Massivträ för byggsystem Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Byggnadsmaterial
- Byggprodukter
- Golvmaterial
- Fönster och dörrar
- Byggnader
- Möbler
- Trätekniska material
- Fasta material
Beräkning Byggprodukter
Beräkning Fönster och dörrar
Utmattningsprovning Möbler
Fysiska egenskaper
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Byggnadsmaterial
- Trätekniska material
- Fönster och dörrar
Ljud/Buller/Vibration Fordon
Ljud/Buller/Vibration Byggprodukter
Ljud/Buller/Vibration Verktyg
Ljud/Buller/Vibration Larmanordningar
Ljud/Buller/Vibration Hushållsapparater
Ljud/Buller/Vibration Ljud
Ljud/Buller/Vibration Byggnader
Ljud/Buller/Vibration Maskiner
Ljud/Buller/Vibration Trafik och fordon
Ljud/Buller/Vibration Helkroppsvibrationer
Ljud/Buller/Vibration Vindkraftverk
Ljud/Buller/Vibration Leksaker
Ljud/Buller/Vibration Järnvägsapplikation
Hållfasthetsprovning
Provtyp/System/Produkt (9)
Byggprodukter
Möbler
Trätekniska material
Fönster och dörrar
Byggnadsmaterial
Klimat- och miljötålighet
Provtyp/System/Produkt (9)
Träskydd
Byggprodukter
Byggnadsmaterial
Fönster och dörrar
Byggnader

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering