Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Bygg och fastighet
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Akustik, ultraljud och vibration
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Ljudeffekt Referensljudkälla
Elektricitet och magnetism
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Elektrisk laddning Laddningsförstärkare
Längdrelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Hastighet Stegljudsapparat
Längd Stegljudsapparat
Massarelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Massa Stegljudsapparat
Tid och frekvens
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Tid Stegljudsapparat

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A Beklädnadssystem för våtutrymmen Tillverkningskontroll
A Fingerskarvat konstruktionsvirke Tillverkningskontroll
A Fönster, dörrar, vägg- och takelement av metall Tillverkningskontroll
A Förseglade glasrutor Tillverkningskontroll
A Impregnerat virke Tillverkningskontroll
A Limträ Tillverkningskontroll
A Lösfyllnadsisolering Tillverkningskontroll
A Maskinsorterat konstruktionsvirke Tillverkningskontroll
A Maskinsorterat konstruktionsvirke - Inledande besiktning Tillverkningskontroll
A Mekaniska träförband Tillverkningskontroll
A Mekaniskt ventilerade golv Tillverkningskontroll
A Plastfönster Tillverkningskontroll
A Prefabricerade småhus och byggnader Tillverkningskontroll
A Spikplåtsförbundna trätakstolar Tillverkningskontroll
A Trä och metallfönster Tillverkningskontroll
A Träbaserade skivor Tillverkningskontroll
A Träkonstruktioner Tillverkningskontroll
A Visuellt sorterat konstruktionsvirke Tillverkningskontroll
A Värmeisoleringsmaterial och produkter Tillverkningskontroll
A Ytterdörrar Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Möbler
- Byggnadsmaterial
- Byggprodukter
- Golvmaterial
- Fasta material
- Trätekniska material
- Byggnader
Barnsäkerhet Möbler
Beräkning Byggprodukter
Dimension Möbler
Temperatur/Fuktighet Byggnadsmaterial
Utmattningsprovning Möbler
Fysiska egenskaper
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Trätekniska material
- Byggprodukter
- Byggnadsmaterial
Ljud/Buller/Vibration Fordon
Ljud/Buller/Vibration Ljud
Ljud/Buller/Vibration Byggprodukter
Ljud/Buller/Vibration Verktyg
Ljud/Buller/Vibration Hushållsapparater
Ljud/Buller/Vibration Byggnader
Ljud/Buller/Vibration Maskiner
Ljud/Buller/Vibration Trafik och fordon
Ljud/Buller/Vibration Helkroppsvibrationer
Ljud/Buller/Vibration Vindkraftverk
Ljud/Buller/Vibration Leksaker
Ljud/Buller/Vibration Järnvägsapplikation
Hållfasthetsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Byggprodukter
- Möbler
- Trätekniska material
Barnsäkerhet Möbler
Klimat- och miljötålighet
Provtyp/System/Produkt (9)
Träskydd
Byggprodukter
Byggnader
Byggnadsmaterial
Trätekniska material

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering