Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Brand och säkerhet
Telefon: 010-5165000
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Brandavskiljande, brandtätande, brandskyddande och brandhämmande produkter Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Bärande lager, tappar för konstruktionsfogar/fästdon Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Elledningar, kontroll- och kommunikationskablar Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Fasta brandsläckningssystem Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Golv- och markbeläggningar Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 In- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak samt byggsatser för invändiga skiljeväggar Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Konstruktionsvirke/bärande element och tillbehör Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Skorstenar, rökgångar och specialprodukter Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Tältduk Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Tätningsmaterial för fogar Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Utfackningsväggar/ytterväggsbeklädnader/förseglande glaskonstruktioner Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Ventilationsprodukter och system Tillverkningskontroll
A Intern metod; BES 4115, utg 1 Värmeisoleringsprodukter, sammansatta byggsatser/system för värmeisolering Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
SRVFS 1995:1 Statens räddningsverks föreskrifter om besiktning av samlingstält
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Brandprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Brandegenskaper Möbler
Brandegenskaper Fordonskomponenter
Brandegenskaper Plastmaterial
Brandegenskaper Byggprodukter
Brandegenskaper Värdeförvaringsenheter
Brandegenskaper Fasta material
Brandegenskaper Släckmedel
Brandegenskaper Järnvägsfordon
Brandegenskaper Kablar
Brandegenskaper Bränsleslangar
Brandegenskaper Fartygskomponenter
Brandegenskaper Motorrum i tunga fordon
Brandegenskaper Rullstolssitsar
Brandegenskaper Spjäll
Brandegenskaper Textil
Brandegenskaper Laddningsbara energilagringssystem (RESS)
Brandegenskaper Brandbekämpningssystem avsett för motorrum med förbränningsmotor
Brandegenskaper Fordon
Brandegenskaper Bränsletankar

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering