Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Brandteknik
Telefon: 010-5165000
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Brandavskiljande, brandtätande, brandskyddande och brandhämmande produkter Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Bärande lager, tappar för konstruktionsfogar/fästdon Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Elledningar, kontroll- och kommunikationskablar Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Fasta brandsläckningssystem Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Golv- och markbeläggningar Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 In- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak samt byggsatser för invändiga skiljeväggar Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Konstruktionsvirke/bärande element och tillbehör Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Skorstenar, rökgångar och specialprodukter Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Tältduk Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Tätningsmaterial för fogar Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Utfackningsväggar/ytterväggsbeklädnader/förseglande glaskonstruktioner Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Ventilationsprodukter och system Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4115, utg 6 Värmeisoleringsprodukter, sammansatta byggsatser/system för värmeisolering Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
SRVFS 1995:1 Statens räddningsverks föreskrifter om besiktning av samlingstält
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Brandprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Brandegenskaper Möbler
Brandegenskaper Fordonskomponenter
Brandegenskaper Plastmaterial
Brandegenskaper Fasta material
Brandegenskaper Byggprodukter
Brandegenskaper Värdeförvaringsenheter
Brandegenskaper Elektrisk utrustning
Brandegenskaper Kablar
Brandegenskaper Multimediaprodukter och kontorsmaskiner
Brandegenskaper Flygplanskomponenter
Brandegenskaper Fartygskomponenter
Brandegenskaper Textil

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Fotometri och radiometri
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Värmeflöde Värmeflödesgivare

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering