Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Korrosion
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Byggnadsmaterial Metalliska material
Byggnadsmaterial Färg och lack
Hållfasthetsprovning
Provtyp/System/Produkt (9)
Metalliska material
Färg och lack
Kemisk analys
Provtyp/System/Produkt (9)
Polymera material
Klimat- och miljötålighet
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Polymera material
Korrosionsprovning Metalliska material
Korrosionsprovning Färg och lack
Korrosionsprovning Byggprodukter
Korrosionsprovning Brandsläckningssystem
Materialprovning
Provtyp/System/Produkt (9)
Läkemedel
Medicintekniska produkter
Färg och lack

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör samt takavvattning Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering