Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Mätteknik
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Akustik, ultraljud och vibration
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Ljudeffekt Referensljudkälla
Elektricitet och magnetism
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Elektrisk laddning Laddningsförstärkare
Fotometri och radiometri
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Optiska storheter OTDR längdskala
Optiska storheter OTDR dämpningsskala
Optiska storheter Spektrumanalysator
Optiska storheter Våglängdsmätare
Längdrelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Hastighet Stegljudsapparat
Längd Större objekt såsom maskiner, riggar, robotar etc.
Längd Stegljudsapparat
Massarelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Densitet Areometer
Densitet Densitetsmätare
Kraft Kraftvisande
Kraft Krockgivare
Massa Stegljudsapparat
Moment Momentmätdon
Volym Stående cylindriska cisterner/tankar
Volym Cisterner/tankar
Tid och frekvens
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Tid Stegljudsapparat

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Reglerad mätteknik
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Kontrollområde (10) Typ av kontroll (11)
C STAFS 2022:9 Elmätare Kategori 1 Kontroll
C STAFS 2022:9 Elmätsystem Kategori 3 - 5 Kontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:9 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om mätsystem för mätning av överförd el

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektrisk provning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elstorheter Elmätare
Elstorheter Elektrisk funktionsverifiering
Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Dimension Nivågivare
Mekaniska storheter Icke automatisk våg
Mekaniska storheter Behållarvågar
Mekaniska storheter Densitet/Fasta kroppar
Mekaniska storheter Fasta kroppar
Mekaniska storheter Lastceller
Mekaniska storheter Vågar
Mekaniska storheter Kassaregister
Optiska storheter Enheter för indirekt sikt
Optiska storheter Fordonsreflex
Optiska storheter Fordonssignallampa
Optiska storheter Fordonsbelysning
Optiska storheter Strålkastarrengörare
Optiska storheter Fordonsvindruta
Optiska storheter Laser
Optiska storheter Optisk provning
Optiska storheter Efterlysande material
Optiska storheter Flygplatskomponenter
Optiska storheter Belysning
Optiska storheter Reflexmaterial
Optiska storheter Skyddskläder
Optiska storheter Ljusarmaturer
Optiska storheter Vägutrustning
Optiska storheter Ögonskydd
Optiska storheter Ljusinställningsapparat
Optiska storheter Fordonsskyltar
Optiska storheter Fartygslanterna
Optiska storheter Solarium
Volym/Densitet/Flöde Mätare för volym och massa
Volym/Densitet/Flöde Mätflaskor för epsilonmärkning
Volym/Densitet/Flöde Flödesgivare
Volym/Densitet/Flöde Vattenmätare

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering