Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Fordon och automatisering
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.sp.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Tid och frekvens
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Frekvens Antenn

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Utsett organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

IT- och kommunikationsprovning
Teknikområde/kluster Metod Provtyp/produkt Land
EMC ANSI C63.4:2014 Radioutrustning USA
EMC FCC MP-5:1986 Radioutrustning USA
Radiofrekvens ANSI/TIA-603-D Radioutrustning USA
Radiofrekvens KDB 905462 D02 UNII DFS Compliance Procedures New Rules v02 Radioutrustning USA
Radiofrekvens RSS-130 Issue 1 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-132 Issue 3 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-133 Issue 6 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-139 Issue 3 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-140 Issue 1 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-195 Issue 2 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-199 Issue 3 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-210 Issue 9 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-247 Issue 2 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens RSS-Gen Issue 5 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens TIA-102.CAAA-D Radiokommunikation USA
Radiofrekvens ANSI C63.26:2015 Radioutrustning USA
Radiofrekvens ANSI C63.10:2013 Radioutrustning USA

Kravdokument

Beteckning Namn
FCC KDB 974614 Ackrediterat provningslaboratorium program roller och ansvar
ISED Testing laboratory technical assessment checklist
STAFS 2002:5 Swedacs föreskrifter för organ utsedda för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse under avtal om ömsesidigt erkännande (MRA)
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektrisk provning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
EMC Fordon
EMC Elektrisk utrustning
EMC Radioutrustning
EMC Arbetsmaskiner
EMC Anläggningsmaskiner
EMC Järnvägsapplikation
EMC Larmanordningar
EMC Trafik och fordon
EMC Elmätare
EMC Fordonskomponenter
EMC Hushållsapparater
EMC System och produkter
EMC Multimediautrustning
EMC Mätinstrument
EMC Skogsmaskiner
EMC Elektrisk installation
EMC Marin utrustning
EMC Kontrollutrustning
EMC Volymmätare
EMC Telekommunikation
Radiofrekvens -
IT- och kommunikationsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
EMC Telekommunikation
EMC Radioutrustning
Radiofrekvens Telekommunikation
Radiofrekvens Larmanordningar
Radiofrekvens Radioutrustning

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering