Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Fordon och automatisering
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Tid och frekvens
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Frekvens Antenn
Tid Koaxialkabel
Tid Koaxialkabel och vågledare

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Notifiering, Utsedda organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

IT- och kommunikationsprovning
Teknikområde/kluster Metod Provtyp/produkt Land
Elsäkerhet Harmoniserade IEC-standarder tillsammans med nationella avvikelser i Sydkorea. Elektrisk utrustning Sydkorea
EMC ANSI C63.4:2014 Oavsiktliga radiatorer USA
EMC FCC MP-5:1986 Industriell, vetenskaplig och medicinsk utrustning USA
EMC Harmoniserade IEC-standarder tillsammans med nationella avvikelser i Sydkorea. Elektrisk utrustning Sydkorea
Radiofrekvens ANSI C63.26:2015 Allmänna mobilradiotjänster USA
Radiofrekvens ANSI C63.26:2015 Radiotjänster för mikrovågs- och millimetervågband USA
Radiofrekvens ANSI C63.10:2013 Avsiktliga radiatorer USA
Radiofrekvens ANSI C63.10:2020 Avsiktliga radiatorer USA
Radiofrekvens ANSI C63.10:2013 Olicensierade avsiktliga radiatorer för nationell informationsinfrastruktur utan dynamiskt frekvensval USA
Radiofrekvens ANSI C63.10:2020 Olicensierade avsiktliga radiatorer för nationell informationsinfrastruktur utan dynamiskt frekvensval USA
Radiofrekvens KDB 905462, D02 U-NII DFS Compliance Procedures New Rules v02 Olicensierade avsiktliga radiatorer för nationell informationsinfrastruktur med dynamiskt frekvensval USA
Radiofrekvens ANSI C63.10:2013 Avsiktliga radiatorer med ultrabredbandsdrift USA
Radiofrekvens ANSI C63.10:2020 Avsiktliga radiatorer med ultrabredbandsdrift USA
Radiofrekvens ANSI C63.10:2013 Avsiktliga radiatorer för bredband över kraftledning USA
Radiofrekvens ANSI C63.10:2020 Avsiktliga radiatorer för bredband över kraftledning USA
Radiofrekvens ANSI C63.10:2013 Avsiktliga radiatorer med frekvensluckor USA
Radiofrekvens ANSI C63.10:2020 Avsiktliga radiatorer med frekvensluckor USA
Radiofrekvens ANSI C63.26:2015 Signalförstärkare USA
Radiofrekvens ANSI C63.26:2015 Kommersiella mobiltjänster USA
Radiofrekvens ANSI C63.26:2015 Radiosändningstjänster USA
Radiofrekvens ANSI C63.26:2015 Bredbandsradiotjänster för privatpersoner USA
Radiofrekvens ANSI C63.26:2015 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens ANSI C63.10:2013 Radioutrustning Kanada
Radiofrekvens ANSI C63.10:2020 Radioutrustning Kanada

Kravdokument

Beteckning Namn
FCC KDB 974614 Ackrediterat provningslaboratorium program roller och ansvar
ISED Testing laboratory technical assessment checklist
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektrisk provning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
EMC Fordon
EMC Elektrisk utrustning
EMC Radioutrustning
EMC Arbetsmaskiner
EMC Anläggningsmaskiner
EMC Järnvägsapplikation
EMC Larmanordningar
EMC Trafik och fordon
EMC Elmätare
EMC Fordonskomponenter
EMC System och produkter
EMC Multimediautrustning
EMC Mätinstrument
EMC Skogsmaskiner
EMC Elektrisk installation
EMC Marin utrustning
EMC Fordonsladdare
EMC Kontrollutrustning
EMC Volymmätare
EMC Telekommunikation
IT- och kommunikationsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
EMC Telekommunikation
EMC Radioutrustning
Radiofrekvens Radioutrustning
Radiofrekvens Telekommunikation

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering