Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Elektrifiering och pålitlighet
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektrisk provning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elsäkerhet Batterier
Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elsäkerhet Taxameter
Elsäkerhet Brandsläckningssystem
Elsäkerhet Larmanordningar
Elsäkerhet Elektrisk utrustning
Maskinsäkerhetsprovning Maskinsäkerhet
Personlig skyddsutrustning Skyddskläder
IT- och kommunikationsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Informationssäkerhet Larmanordningar
Informationssäkerhet Elektrisk utrustning
Informationssäkerhet Mätinstrument
Informationssäkerhet Redovisningscentral
Informationssäkerhet Trafik och fordon
Informationssäkerhet -
Klimat- och miljötålighet
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elstorheter Larmanordningar
Elstorheter Järnvägsapplikation
Elstorheter Elektrisk utrustning
Elsäkerhet Fartyg
Elsäkerhet Elektrisk utrustning
Elsäkerhet Marin säkerhetsutrustning
Temperatur/Fuktighet Fartyg
Temperatur/Fuktighet Elektrisk utrustning
Temperatur/Fuktighet Marin säkerhetsutrustning
Vibration och Stöt Fartyg
Vibration och Stöt Elektrisk utrustning
Vibration och Stöt Marin säkerhetsutrustning
Vibration och Stöt Järnvägsapplikation
Vibration och Stöt -
Säkerhetsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Elsäkerhet Fartyg
Elsäkerhet Sprängtekniska produkter
Elsäkerhet Radioutrustning
Elsäkerhet Hushållsapparater
Elsäkerhet Elektrisk utrustning
Elsäkerhet System och produkter
Elsäkerhet Laboratorieutrustning
Elsäkerhet Medicinteknisk utrustning
Elsäkerhet Larmanordningar
Elsäkerhet Järnvägsapplikation
Fordonskomponenter Elektrisk utrustning
Maskinsäkerhetsprovning Maskinsäkerhet

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering