Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Infrastruktur och betongbyggande
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Fjärrvärmeteknik Värmeväxlare
Fjärrvärmeteknik Fjärrvärmesystem
VA-teknik Spillvatten
VA-teknik Blandare
VA-teknik Ventiler
VA-teknik Kopplingar
VA-teknik Rör
Fysiska egenskaper
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Byggnadsmaterial Betong
Byggnadsmaterial Byggnadsmaterial
Byggnadsmaterial Takpannor
Väg- och byggnadsmaterial Betong
Väg- och byggnadsmaterial Ballast
Väg- och byggnadsmaterial Natursten
Väg- och byggnadsmaterial Cement
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Väg- och byggnadsmaterial Betong
Väg- och byggnadsmaterial Ballast

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Längdrelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Längd Trådsiktar
Längd Stansade siktar

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A GDV Inspection guidelines 2018 Byggprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4067, utg 13 Byggprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4068, utg 7 Anordningar för uppvärmning av utrymmen Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4071, utg 9 Byggprodukter för avloppsvatten Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4102, utg 6 Anordningar för uppvärmning av utrymmen Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering