Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Tillämpad mekanik
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Provtyp/System/Produkt (9)
Fordonskomponenter
Förpackningar
Temporära konstruktioner
Handikapphjälpmedel
Fönster och dörrar
Stegar och arbetsbockar
Takskydd
Byggnadsbeslag
Värdeförvaringsenheter
Fallskydd
Byggprodukter
Rullstolar
Låsanordningar
Tak- och Golvbrunnar
Vägutrustning
Järnvägsapplikation
Lyftredskap
Spjäll
Trafik och fordon
Containrar
Fjärrvärmesystem
Fysiska egenskaper
Provtyp/System/Produkt (9)
Temporära konstruktioner
Lättballast
Fönster och dörrar
Rullstolar
Hållfasthetsprovning
Provtyp/System/Produkt (9)
Stegar och arbetsbockar
Metalliska material
Låsanordningar
Fästdon
Takskydd
Byggnadsbeslag
Förpackningar
Armering
Byggnadsmaterial
Byggprodukter
Temporära konstruktioner
Personlig skyddsutrustning
Vägutrustning
Fönster och dörrar
Medicintekniska produkter
Värdeförvaringsenheter
Rullstolar
Klimat- och miljötålighet
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vibration och Stöt Elektrisk utrustning
Säkerhetsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Personlig skyddsutrustning Hjälmar
Personlig skyddsutrustning Kroppsskydd
Personlig skyddsutrustning Fönster och dörrar
Personlig skyddsutrustning Fallskydd

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A Intern metod; SP-bes 4038, utg 2 Stenbaserade produkter Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4039, utg 2 Brunnsbetäckningar Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4051, utg 2 Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör samt takavvattning Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4052, utg 6 Barnskyddande beslag Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4064, utg 1 Samlingstält Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4106, utg 1 Samlingstält Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
SRVFS 1995:1 Statens räddningsverks föreskrifter om besiktning av samlingstält
STAFS 2011:18 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av kontrollorgan
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering