Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Kemi och tillämpad mekanik
Telefon: 010-5165000
Webbplats: https://www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Tillverkningskontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A Intern metod; SP-bes 4038, utg 2 Stenbaserade produkter Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4039, utg 2 Brunnsbetäckningar Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4051, utg 2 Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör samt takavvattning Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4052, utg 6 Barnskyddande beslag Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4064, utg 8 Samlingstält Tillverkningskontroll
A Intern metod; SP-bes 4106, utg 3 Samlingstält Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
SRVFS 1995:1 Statens räddningsverks föreskrifter om besiktning av samlingstält
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Funktionsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Fordonskomponenter
- Förpackningar
- Medicintekniska produkter
- Temporära konstruktioner
- Handikapphjälpmedel
- Fönster och dörrar
- Takskydd
- Byggnadsbeslag
- Värdeförvaringsenheter
- Fallskydd
- Byggprodukter
- Rullstolar
- Låsanordningar
- Tak- och Golvbrunnar
- Vägutrustning
- Stegar och arbetsbockar
- Järnvägsapplikation
- Lyftredskap
- Spjäll
- Trafik och fordon
- Containrar
- Fjärrvärmesystem
Barnsäkerhet Leksaker
Fysiska egenskaper
Provtyp/System/Produkt (9)
Temporära konstruktioner
Fönster och dörrar
Rullstolar
Hållfasthetsprovning
Provtyp/System/Produkt (9)
Stegar och arbetsbockar
Metalliska material
Låsanordningar
Takskydd
Byggnadsbeslag
Förpackningar
Armering
Byggnadsmaterial
Byggprodukter
Temporära konstruktioner
Hjälmar
Vägutrustning
Fönster och dörrar
Medicintekniska produkter
Fästdon
Värdeförvaringsenheter
Rullstolar
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Brandprovning Byggprodukter
Bränsleanalys Petroleumprodukter
Bränsleanalys Flytande bränslen
Bränsleanalys Fasta bränslen
Bränsleanalys Kol
Bränsleanalys Aska
Bränsleanalys Lutar
Bränsleanalys Biobränsle
Bränsleanalys Etanol
Bränsleanalys Torv
Bränsleanalys Biologiskt material/biota
Bränsleanalys Kemikalier
Oorganisk kemi Kalk
Oorganisk kemi Aska
Oorganisk kemi Fasta bränslen
Oorganisk kemi Kemikalier
Oorganisk kemi Jord
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Biobränsle
Oorganisk kemi Biologiskt material/biota
Oorganisk kemi Lutar
Oorganisk kemi Olja
Oorganisk kemi Vatten
Oorganisk kemi Stål
Oorganisk kemi Cement
Oorganisk kemi Fasta material
Oorganisk kemi Trätekniska material
Oorganisk kemi Impregneringsvätskor
Oorganisk kemi Mässing
Oorganisk kemi Byggprodukter
Oorganisk kemi Nickel/Nickellegeringar
Oorganisk kemi Avfall
Oorganisk kemi Ballast
Oorganisk kemi Leksaker
Oorganisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Organisk kemi Byggprodukter
Organisk kemi Jord
Organisk kemi Sand
Organisk kemi Luft
Provtagning Luft
Provtagning Byggprodukter
Klimat- och miljötålighet
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vibration och Stöt Elektrisk utrustning
Säkerhetsprovning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Personlig skyddsutrustning Hjälmar
Personlig skyddsutrustning Kroppsskydd
Personlig skyddsutrustning Fönster och dörrar
Personlig skyddsutrustning Fallskydd

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Kalibrering, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektricitet och magnetism
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Konduktivitet Konduktivitetsmätare
Kemi och biologi
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Luft- och rökgasanalys Gasdetektor

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering