RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Certifieringsenheten
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.sp.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kravspecifikation (7)
AFS 2001:1
SIS-OHSAS 18001:2007
SS-ISO 45001:2018
Ledningssystem för energi
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 50001:2011
Ledningssystem för informationssäkerhet
Kravspecifikation (7)
ISO/IEC 27001:2013
Ledningssystem för kontinuitet
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 22301:2014
Ledningssystem för kvalitet
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 22000:2005
FSSC 22000:2017 ver 4.1
Ledningssystem för medicintekniska produkter
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 13485:2012
SS-EN ISO 13485:2016
Ledningssystem för miljö
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 14001:2015
STEMFS 2014:2
Ledningssystem för skogsbruk
Kravspecifikation (7)
PEFC SWE TD IV
Ledningssystem för svets
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 3834-2:2005
SS-EN ISO 3834-3:2005
SS-EN ISO 3834-4:2005
Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet
Kravspecifikation (7)
SS-ISO 39001:2012

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
ISO 50003:2014 Energy management systems - Requirements for bodies providing audit verification of energy management systems
STAFS 2007:13 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
SS-ISO/IEC 27006:2015 Krav på organisationer som tillhandahåller revision och certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet
SIS ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
FSSC 22000, part II Food Safety System Certification 22000 part II: Requirements and regulations for certification bodies
PEFC SWE 005:4 Svenska PEFC:s krav för certifieringsorganisationer
STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.