Hoppa till innehållet
RISE Research Institutes of Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Certifiering
Telefon: 010-516 50 00
Webbplats: www.ri.se

Postadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Box 857
501 15 Borås

Besöksadress

RISE Research Institutes of Sweden AB
Brinellgatan 4
504 62 Borås

Ackrediteringsområden

Certifiering av produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anordningar för uppvärmning av utrymmen
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9) Anmärkning (15)
Värmepumpar Heat Pump KEYMARK scheme rules, utg 5 SPCR 404 Värmepumpar Exklusive gaseldade sorptionsapparater
Arbetsredskap
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9) Anmärkning (15)
Arbetsredskap AFS 2004:3 SPCR 064, utg 2023-07-06 Stegar och arbetsbockar -
Arbetsredskap AFS 2013:4 SPCR 064, utg 2023-07-06 Systemställningar och kopplingar -
Arbetsredskap Produsentforskriften:2016 SPCR 064, utg 2023-07-06 Stegar och arbetsbockar Endast kap. 4 stegar
Arbetsredskap Produsentforskriften:2016 SPCR 064, utg 2023-07-06 Systemställningar och kopplingar -
Arbetsredskap Produsentforskriften:2020 SPCR 064, utg 2023-07-06 Stegar och arbetsbockar Endast kap. 4 stegar
Arbetsredskap Produsentforskriften:2020 SPCR 064, utg 2023-07-06 Systemställningar och kopplingar -
Arbetsredskap Produsentforskriften:2020 SPCR 064, utg 2023-07-06 Temporära skyddsräckessystem och skyddsnät Endast kap. 4 skyddsnät
Arkivmaterial
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Arkivmaterial ISO 16245:2009 SPCR 004 Aktomslag
Arkivmaterial ISO 16245:2009 SPCR 004 Arkivboxar
Arkivmaterial RA-FS 2006:4 inklusive ändring t.o.m. RA-FS 2016:1 SPCR 004 Aktomslag
Arkivmaterial RA-FS 2006:4 inklusive ändring t.o.m. RA-FS 2016:1 SPCR 004 Arkivbeständigt papper
Arkivmaterial RA-FS 2006:4 inklusive ändring t.o.m. RA-FS 2016:1 SPCR 004 Arkivboxar
Arkivmaterial RA-FS 2006:4 inklusive ändring t.o.m. RA-FS 2016:1 SPCR 004 Skrivmedel för skrift på papper
Arkivmaterial RA-FS 2006:4 inklusive ändring t.o.m. RA-FS 2016:1 SPCR 004 Åldringsbeständigt papper
Arkivmaterial SS-EN ISO 9706:1998 SPCR 004 Åldringsbeständigt papper
Arkivmaterial SS-ISO 11108:1997 SPCR 004 Arkivbeständigt papper
Arkivmaterial SS-ISO 11798:2000 SPCR 004 Skrivmedel för skrift på papper
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9) Anmärkning (15)
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter CR 059:2016 CR 059 Torrbruk -
Tillsatsmedel till betong SP CR 048:2003 SPCR 048 Tillsatsmedel till betong Endast förvaltning av utfärdade certifikat
Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel EN 197-1:2011 SPCR 058 Cement
Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel EN 197-2:2000 SPCR 058 Cement
Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel REACH, artikel 67 samt bilaga XVII, punkt 47 (beträffande vattenlöslig kromat) SPCR 058 Cement
Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel SS 134202:2006 SPCR 058 Cement
Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel SS 134203:2014 SPCR 058 Cement
Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel SS 134204:2014 SPCR 058 Cement
Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag Boverkets byggregler, BBR - Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag
Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag PAS 24:2016 SPCR 187 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag
Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag Plan och bygglagen, PBL - Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag
Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag SS-EN 12320:2012 SPCR 201:2021-09-07 Hänglås och hänglåsbeslag
Färdigförpackade varor
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Förpackningar STAFS 2017:1 SPCR 001, utg 2018-02-20 System för statistisk stickprovskontroll
Förpackningar
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Förpackningar MSBFS 2009:5 SPCR 059 Förpackningar för farligt gods
Mätare - givare
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9) Anmärkning (15)
Mätare - givare OIML R 117-1:2007 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, och delar därav, för andra vätskor än vatten -
Mätare - givare OIML R 117-1:2007 SPCR 181 Mätsystem, och delar därav, för andra vätskor än vatten -
Mätare - givare OIML R 117-2:2014 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, och delar därav, för andra vätskor än vatten -
Mätare - givare OIML R 117-3:2014 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, och delar därav, för andra vätskor än vatten -
Mätare - givare OIML R 118:1995 SPCR 181 Mätsystem, och delar därav, för andra vätskor än vatten -
Mätare - givare OIML R 21:2007 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, Taxametrar -
Mätare - givare OIML R 51-1:2006 err 2010 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, automatisk catchweigher -
Mätare - givare OIML R 51-2:2006 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, automatisk catchweigher -
Mätare - givare OIML R 60:2017 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, lastceller -
Mätare - givare OIML R 60:2021 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, lastceller -
Mätare - givare OIML R 61-1:2004 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, automatisk fyllningsvåg -
Mätare - givare OIML R 61-2:2004 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, automatisk fyllningsvåg -
Mätare - givare OIML R 76-1:2006 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, icke-automatisk våg -
Mätare - givare OIML R 76-2:2007 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, icke-automatisk våg -
Mätare - givare OIML R 85-1:2008 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, nivåmätare för mätning av vätska i stationära lagringstankar -
Mätare - givare OIML R 85-2:2008 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, nivåmätare för mätning av vätska i stationära lagringstankar -
Mätare - givare OIML R 85-3:2008 SPCR 173, 2023-02-27 Mätsystem, nivåmätare för mätning av vätska i stationära lagringstankar -
Mätare - givare STAFS 2006:4 SPCR 181 Mätsystem, och delar därav, för andra vätskor än vatten -
Mätare - givare STAFS 2006:9 SPCR 181 Mätsystem, och delar därav, för andra vätskor än vatten Endast förvaltning av utfärdade certifikat
Radioutrustning
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Radioutrustning KDB 641163 TCB v04r02 SPCR 125 Radioutrustning för licensierat frekvensområde
Radioutrustning KDB 641163 TCB v04r02 SPCR 125 Radioutrustning för olicensierat frekvensområde
Skattereglerande utrustning
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9) Anmärkning (15)
Kontrollenhet till kassaregister SKVFS 2009:2 - Kontrollenhet till kassaregister t.o.m ändring SKVFS 2012:5
Redovisningscentraler för taxitrafik TSFS 2016:47 SPCR 196 Redovisningscentraler för taxitrafik -
Tillsatsanordningar till taxametrar STAFS 2012:5 SPCR 179 Tillsatsanordningar till taxametrar -
Säkerhetsskåp, galler och lås
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Byggnadsdelar, inbrott SS-EN 1627:2021 SPCR 201:2021-09-07 Byggnadsdelar, inbrott
Förvaringsskydd, inbrott NT FIRE 017 edition 3 SPCR 002 Säkerhets- och förvaringsskåp
Förvaringsskydd, inbrott SS-EN 1143-1:2019 SPCR 201:2021-09-07 Skåp, valvdörrar och valv
Förvaringsskydd, inbrott SS-EN 1143-2:2014 SPCR 201:2021-09-07 Säkerhets- och förvaringsskåp
Förvaringsskydd, inbrott SS-EN 14450:2017 SPCR 201:2021-09-07 Säkerhets- och förvaringsskåp
Säkerhetsutrustning/system
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Säkerhetsutrustning SS-EN 50131-1:2007 SPCR 180 Larmsystem
Säkerhetsutrustning SS-EN 50131-10:2014 SPCR 201:2021-09-07 Larmsystem
Säkerhetsutrustning SS-EN 50131-3:2009 SPCR 180 Larmsystem
Säkerhetsutrustning SS-EN 50131-3:2009 SPCR 201:2021-09-07 Larmsystem
Säkerhetsutrustning SS-EN 50131-4:2009 SPCR 180 Larmsystem
Säkerhetsutrustning SS-EN 50131-6:2008 SPCR 180 Larmsystem
Säkerhetsutrustning SS-EN 50131-6:2017 SPCR 201:2021-09-07 Larmsystem
Säkerhetsutrustning SS-EN 50136-1-1:1998/A2:2008 SPCR 180 Larmsystem
Säkerhetsutrustning SS-EN 50136-2:2013 SPCR 201:2021-09-07 Larmsystem
Växtnäring
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Växtnäring REVAQ SPCR 167 Återvunnen växtnäring

Kravdokument

Beteckning Namn
KDB 641163 TCB v04r02 Program roles and responsibilities
OIML D 29:2008 Guide for the application of ISO/IEC Guide 65 to assessment of measuring intrument certification bodies in legal metrology
PEFC ST 2003:2020 Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard
SKVFS 2009:2 Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister
STAFS 2017:1 Swedacs föreskrifter om färdigförpackade varor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:2 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om tillsatsanordningar till taxametrar
WELMEC 8.8 utg 2 Guide on the General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring instruments

Certifiering av ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-EN ISO 45001:2023 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-EN ISO 45001:2023 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 10 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 13 Läkemedel -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Kärnkraft SS-EN ISO 45001:2023 IAF 11 Kärnbränsle -
Livsmedel SS-EN ISO 45001:2023 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 45001:2023 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror Exklusive C15.11 Garvning och annan läderberedning, pälsberedning
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 45001:2023 IAF 02 Utvinning av mineral Exklusive B05 Kolutvinning och B06 Utvinning av råpetroleum och naturgas
Ledningssystem för energi
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Byggnader SS-EN ISO 50001:2018 Byggnader
Byggnadskomplex SS-EN ISO 50001:2018 Byggnadskomplex
Energiförsörjning SS-EN ISO 50001:2018 Energiförsörjning
Industri - lätt till medium SS-EN ISO 50001:2018 Industri - lätt till medium
Industri - tung SS-EN ISO 50001:2018 Industri - tung
Jordbruk SS-EN ISO 50001:2018 Jordbruk
Transport SS-EN ISO 50001:2018 Transport
Utvinning av mineral SS-EN ISO 50001:2018 Utvinning av mineral
Ledningssystem för informationssäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Bank, finans och försäkring ISO/IEC 27001:2013 Bank, finans och försäkring SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Bank, finans och försäkring SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Bank, finans och försäkring -
Hälso- & sjukvård; sociala tjänster ISO/IEC 27001:2013 Hälso- & sjukvård; sociala tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Hälso- & sjukvård; sociala tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Hälso- & sjukvård; sociala tjänster -
Offentlig förvaltning & utbildning ISO/IEC 27001:2013 Offentlig förvaltning & utbildning SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Offentlig förvaltning & utbildning SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Offentlig förvaltning & utbildning -
Produktion ISO/IEC 27001:2013 Produktion SS-EN ISO/IEC 27001:2017, Ej IAF-kod 10
Produktion SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Produktion Ej IAF-kod 10
Samhällskritisk verksamhet ISO/IEC 27001:2013 Samhällskritisk verksamhet SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Samhällskritisk verksamhet SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Samhällskritisk verksamhet -
Spel och vadhållning ISO/IEC 27001:2013 Spel och vadhållning SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Spel och vadhållning SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Spel och vadhållning -
Telekommunikation, IT- och datatjänster ISO/IEC 27001:2013 Telekommunikation, IT -och datatjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Telekommunikation, IT- och datatjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Telekommunikation, IT -och datatjänster -
Tjänster ISO/IEC 27001:2013 Tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Tjänster -
Ledningssystem för kontinuitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Kontinuitet SS-EN ISO 22301:2019 Bank, finans och försäkring
Kontinuitet SS-EN ISO 22301:2019 Hälso- & sjukvård; sociala tjänster
Kontinuitet SS-EN ISO 22301:2019 Offentlig förvaltning & utbildning
Kontinuitet SS-EN ISO 22301:2019 Produktion
Kontinuitet SS-EN ISO 22301:2019 Samhällskritisk verksamhet
Kontinuitet SS-EN ISO 22301:2019 Telekommunikation, IT -och datatjänster
Kontinuitet SS-EN ISO 22301:2019 Tjänster
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
End of Waste SS-EN ISO 9001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
End of Waste SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
End of Waste SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster inkl Företagshälsovård enligt FHV 7/2016 – KRAV – Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 10 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kärnkraft SS-EN ISO 9001:2015 IAF 11 Kärnbränsle -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Läkemedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 13 Läkemedel -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror Exklusive C15.11 Garvning och annan läderberedning, pälsberedning
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Exklusive B05 Kolutvinning och B06 Utvinning av råpetroleum och naturgas
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Detaljhandel, transport och lager SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 Transport och lager
Förpackningsmaterial SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 Produktion av förpackningsmaterial
Tillverkning av mat till människor och djur SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 Tillverkning av livsmedel, ingredienser och djurmat
Ledningssystem för medicintekniska produkter
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Aktiva medicintekniska produkter (icke-implanterbara) SS-EN ISO 13485:2016 Allmänna aktiva medicintekniska produkter
Aktiva medicintekniska produkter (icke-implanterbara) SS-EN ISO 13485:2016 Anordningar för övervakning
Aktiva medicintekniska produkter (icke-implanterbara) SS-EN ISO 13485:2016 Bildtagningsutrustning
Aktiva medicintekniska produkter (icke-implanterbara) SS-EN ISO 13485:2016 Övriga aktiva (icke-implanterbara) medicintekniska produkter än ovannämnda
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Andra tjänster
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Delkomponenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Distributionstjänster
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Kalibreringstjänster
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Komponenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Råmaterial
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Transporttjänster
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Underhållstjänster
Icke-aktiva medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Allmänna icke-aktiva, icke-implanterbara medicintekniska produkter
Icke-aktiva medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Icke-aktiv tandvårdsutrustning och tillbehör
Icke-aktiva medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Icke-aktiva implantat
Icke-aktiva medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Medicintekniska produkter för sårvård
Icke-aktiva medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Övriga icke-aktiva medicintekniska produkter än ovannmämnda
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVD) SS-EN ISO 13485:2016 Produkter för in vitro-diagnostik och mjukvarubaserade medicintekniska produkter för IVD
Steriliseringsmetoder för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Aseptisk bearbetning
Steriliseringsmetoder för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Fuktig värme
Steriliseringsmetoder för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Lågtemperaturånga och formaldehydsterilisering
Steriliseringsmetoder för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Sterilisering genom strålning (exempelvis gamma, röntgen, elektronstråle)
Steriliseringsmetoder för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Sterilisering med etylenoxidgas (EOG)
Steriliseringsmetoder för medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Termisk sterilisering med torr värme
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Energikartläggning i stora företag STEMFS 2014:2 Energikartläggning i stora företag Omfattning enligt SS-EN ISO 14001
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-EN ISO 14001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-EN ISO 14001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 10 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 13 Läkemedel -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Kärnkraft SS-EN ISO 14001:2015 IAF 11 Kärnbränsle -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror Exklusive C15.11 Garvning och annan läderberedning, pälsberedning
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 14001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Exklusive B05 Kolutvinning och B06 Utvinning av råpetroleum och naturgas
Ledningssystem för svets
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Kvalitetskrav SS-EN ISO 9001:2015 ; SS-EN ISO 3834-2:2021 Del 2: Omfattande kvalitetskrav
Kvalitetskrav SS-EN ISO 9001:2015 ; SS-EN ISO 3834-3:2021 Del 3: Normativa kvalitetskrav
Kvalitetskrav SS-EN ISO 9001:2015 ; SS-EN ISO 3834-4:2021 Del 4: Enkla kvalitetskrav

Kravdokument

Beteckning Namn
BEK nr 1407 af 26/09/2020 Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer
IAF MD 1:2023 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
IAF MD 11:2023 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems
IAF MD 2:2023 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems
IAF MD 22:2023 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH and SMS)
IAF MD 23:2023 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
IAF MD 24:2023 Transition Requirements for ISO 50003:2021
IAF MD 26:2023 Transition Requirements for ISO/IEC 27001:2022
IAF MD 27:2023 Transition Requirements for ISO 22003-1:2022
IAF MD 28:2023 IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database
IAF MD 4:2023 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
IAF MD 5:2023 Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems
IAF MD 9:2023 Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)
ISO 50003:2014 Energy management systems - Requirements for bodies providing audit verification of energy management systems
ISO/IEC TS 17021-10:2018 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 10: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö
ISO/IEC TS 17021-7:2014 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 7: Competence requirement for auditing and certification of road traffic safety management systems
SIS ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem – Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem.
SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem –Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021 3:2017)
SS-EN ISO/IEC 27006:2020 Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27006:2015, including Amd 1:2020)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anmält organ (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
75/107 EEC Flaskor som används som mätbehållare
Tekniskt bedömningsorgan (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
(EU) 305/2011 Anordningar för uppvärmning av utrymmen
(EU) 305/2011 Ballast
(EU) 305/2011 Brandavskiljande, brandtätande, brandskyddande och brandhämmande produkter
(EU) 305/2011 Byggprodukter för avloppsvatten
(EU) 305/2011 Byggprodukter i gips
(EU) 305/2011 Byggprodukter som kommer i kontakt med vatten för mänsklig förbrukning
(EU) 305/2011 Byggsatser, byggenheter, prefabricerade element
(EU) 305/2011 Bärande lager tappar för konstruktionsfogar/fästdon
(EU) 305/2011 Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel
(EU) 305/2011 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag
(EU) 305/2011 Elledningar, kontroll- och kommunikationskablar
(EU) 305/2011 Fasta brandsläckningssystem (Brandalarm/branddetektor, fast utrustning för brandbekämpning, brand och rökkontroll samt explosionsdämpande produkter)
(EU) 305/2011 Förtillverkade produkter av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong
(EU) 305/2011 Geotextilier, geomembran och relaterade produkter
(EU) 305/2011 Golv- och markbeläggningar
(EU) 305/2011 In- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak byggsatser för invändiga skiljeväggar
(EU) 305/2011 Konstruktionsvirke/ bärande element och tillbehör
(EU) 305/2011 Lim för byggnadsändamål
(EU) 305/2011 Membran, inklusive membran som anbringas flytande och byggsatser (för vatten- och/eller ångspärr)
(EU) 305/2011 Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör
(EU) 305/2011 Murverk och tillhörande produkter murverkselement, bruk och tillbehör
(EU) 305/2011 Planglas, mönsterglas och glasblocksprodukter
(EU) 305/2011 Produkter som hör samman med betong, bruk och injekteringsbruk
(EU) 305/2011 Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med vatten för mänsklig förbrukning
(EU) 305/2011 Sanitär utrustning
(EU) 305/2011 Skorstenar, rökkanaler och specialprodukter
(EU) 305/2011 Stål för slak- och spännarmering av betong (och tillbehör) system för efterspänning
(EU) 305/2011 Taktäckningar, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser
(EU) 305/2011 Träbaserade skivor och element
(EU) 305/2011 Tätningsmaterial för fogar
(EU) 305/2011 Upphängningsfästen
(EU) 305/2011 Utfackningsväggar/ytterväggsbeklädnader/förseglande glaskonstruktioner
(EU) 305/2011 Vägbyggnadsprodukter
(EU) 305/2011 Vägbyggnadsutrustning: vägutrustning
(EU) 305/2011 Värmeisoleringsprodukter sammansatta byggsatser/system för värmeisolering

Kravdokument

Beteckning Namn
75/107/EEG Flaskor som mätbehållare
BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
Förordning 305/2011 Byggprodukter (CPR)
STAFS 1993:16 Swedacs föreskrifter om EEG-märkning av flaskor som tjänar som mätbehållare
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anmält organ (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
(EU) 2016/425 Ansiktsskydd
(EU) 2016/425 Bröst- och ljumskskydd
(EU) 2016/425 Fotskydd, benskydd och halkskydd
(EU) 2016/425 Generell utrustning för kroppsskydd
(EU) 2016/425 Handskydd och armskydd
(EU) 2016/425 Huvudskydd
(EU) 2016/425 Respiratoriska andningsskydd
(EU) 2016/425 Skyddsutrustning mot elektriska stötar
(EU) 2016/425 Skyddsutrustning mot handhållna kedjesågar
(EU) 2016/425 Skyddsutrustning mot skadliga biologiska agens
(EU) 2016/425 Skyddsutrustning som är avsedd att förebygga fall från höjd eller effekterna av ett fall
(EU) 2016/425 Skyddsutrustning som är avsedd att skydda mot hetta eller brand
(EU) 2016/425 Skyddsutrustningar mot hälsovådliga ämnen och blandningar
(EU) 2016/425 Varselkläder
(EU) 2016/425 Ögonskydd
(EU) 2016/425 Skyddsutrustning för hand och armskydd
(EU) 305/2011 Byggsatser för vattentäta skikt för golv och väggar i våtrum (1/2)
(EU) 305/2011 Byggsatser för vattentäta skikt för golv och väggar i våtrum (2/2)
(EU) 305/2011 Byggsatser för ytterväggsbeklädnader (1/2)
(EU) 305/2011 Vägutrustning (1/2)
(EU) 305/2011 Konstruktionsvirke/ bärande element och tillbehör (1/3)
(EU) 305/2011 Lätta sammansatta träbaserade balkar och pelare (1/1)
(EU) 305/2011 Fästdon för produkter av konstruktionsvirke (1/1)
(EU) 305/2011 Konstruktionsvirke/ bärande element och tillbehör (2/3)
(EU) 305/2011 Förtillverkade produkter av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong (1/1)
(EU) 305/2011 Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör (2/4)
(EU) 305/2011 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag (1/1)
(EU) 305/2011 Taktäckningar, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter (2/6)
(EU) 305/2011 Fästdon av plast för användning i betong och murverk (1/1)
(EU) 305/2011 Fästdon av metall för infästning i betong av lätta system (1/1)
(EU) 305/2011 Byggsatser för förtillverkade byggnader med träregelstomme eller av timmer (1/1)
(EU) 305/2011 Brandavskiljande, brandtätande och brandskyddsprodukter (1/2)
(EU) 305/2011 Brandavskiljande, brandtätande och brandskyddande produkter (2/2)
(EU) 305/2011 Brandalarm/branddetektor, fast utrustning för brandbekämpning, brand- och rökkontroll samt explosionsdämpande produkter (1/1)
(EU) 305/2011 Planglas, mönsterglas och glasblocksprodukter (1/6)
(EU) 305/2011 Planglas, mönsterglas och glasblocksprodukter (4/6)
(EU) 305/2011 Vägbyggnadsprodukter (1/2)
(EU) 305/2011 Ballast för användningsområden med höga säkerhetskrav (2/2)
(EU) 305/2011 Produkter som hör samman med betong, bruk och injekteringsbruk (1/2)
(EU) 305/2011 Värmeisoleringsprodukter (2/2)
(EU) 305/2011 Värmeisoleringsprodukter (1/2)
(EU) 305/2011 Geotextilier (1/2)
(EU) 305/2011 Bärande lager tappar för konstruktionsfogar/fästdon (1/1)
(EU) 305/2011 Membran (2/3)
(EU) 305/2011 Membran (1/3)
(EU) 305/2011 Golv- och markbeläggningar (2/2)
(EU) 305/2011 Utfackningsväggar (1/1)
(EU) 305/2011 In- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak byggsatser för invändiga skiljeväggar (3/5)
(EU) 305/2011 Träbaserade skivor och element (1/2)
(EU) 305/2011 Träbaserade skivor och element (2/2)
(EU) 305/2011 Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör (4/4)
(EU) 305/2011 Produkter som hör samman med betong, bruk och injekteringsbruk (2/2)
(EU) 305/2011 Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör (1/4)
(EU) 305/2011 Skorstenar, rökkanaler och specialprodukter (1/1)
(EU) 305/2011 Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel
(EU) 305/2011 Elledningar, kontroll- och kommunikationskablar (1/3)
(EU) 305/2011 Murverk och liknande produkter (1/3)
(EU) 305/2011 Brandavskiljande, brandtätande, brandskyddande och brandhämmande produkter (1/2)
(EU) 305/2011 Brandavskiljande, brandtätande, brandskyddande och brandhämmande produkter (2/2)
2006/42/EG Logikenheter för skyddsfunktioner
2014/30/EU Elektriska och elektroniska apparater, hela eller delar, som kan generera elektromagnetiska störningar eller påverkas därav
2014/31/EU Icke-automatiska vågar
2014/32/EU Aktiva elenergimätare
2014/32/EU Automatiska vågar
2014/32/EU Längdmått
2014/32/EU Mätsystem för andra vätskor än vatten
2014/32/EU Taxametrar
2014/32/EU Vattenmätare
2014/32/EU Värmeenergimätare
2014/34/EU Grupp I Elektriska
2014/34/EU Grupp I Icke-elektriska
2014/34/EU Grupp II Elektriska, damm
2014/34/EU Grupp II Elektriska, gas
2014/34/EU Grupp II Icke-elektriska, damm
2014/34/EU Grupp II Icke-elektriska, gas
2014/53/EU Radioutrustning
2014/90/EU Brandskyddsutrustning

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2016/425 Förordning om personlig skyddsutrustning
2006/42/EG Direktiv om maskiner
2014/30/EU Elektromagnetisk kompatibilitet
2014/31/EU Direktiv om icke-automatiska vågar
2014/32/EU Direktiv om mätinstrument
2014/34/EU Direktiv om utrustning och säkerhetssystem som är avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX)
2014/53/EU Direktiv om radioutrustning
2014/90/EU Direktiv om marin utrustning
AFS 2008:03 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner
AFS 2016:4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarlig omgivning
ELSÄK-FS 2016:2 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning och elektriska skyddssystem avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer
ELSÄK-FS 2016:3 Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet
Förordning 305/2011 Byggprodukter (CPR)
PTSFS 2016:5 Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning
STAFS 2016:1 Swedacs föreskrifter om mätinstrument
STAFS 2016:12 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om icke-automatiska vågar
STAFS 2016:6 Swedacs föreskrifter om mätsystem för andra vätskor än vatten
STAFS 2016:7 Swedacs föreskrifter om automatiska vågar
STAFS 2016:9/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter om längdmått och volymmått för utskänkning
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:1 Swedacs föreskrifter om taxametrar
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett
STAFS 2022:8 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om mätare för aktiv elenergi
TSFS 2016:81 Transportstyrelsens föreskrifter om marin utrustning

Validering och verifiering, SS-EN ISO/IEC 17029:2019

Verksam i: Sverige/Sweden
Giltig t.o.m: 2027-12-21
Verifiering av växthusgaser EU-ETS
Verksamhetsgrupp (9) Verksamhetsområde (10)
1a enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Förbränning av bränsle i anläggningar där endast kommersiella standardbränslen som definieras i förordning (EU) 601/2012 används eller om naturgas används i anläggningar inom kategori A eller B
1b enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Förbränning av bränsle i anläggningar, utan begränsningar
99 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Verksamheter som omfattas av kommissionens beslut K(2004) 4240/1 (29 okt 2004), K(2005) 4498 (24 nov 2005), K(2006) 107 (23 jan 2007)
2 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Raffinering av mineralolja
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av cementklinker
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av kalk eller bränning av dolomit eller magnesit
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Tillverkning av glas, inklusive glasfibrer
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Tillverkning av isoleringsmaterial av mineralull
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Tillverkning av keramiska produkter genom bränning
6 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Torkning eller bränning av gips eller framställning av gipsplattor och andra gipsprodukter
7 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Framställning av papper eller kartong
7 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Framställning av pappersmassa av trä eller andra fibermaterial
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av koks
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Rostning och sintring, inklusive pelletering, av metallhaltig malm (inklusive sulfid malm)
3 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Tackjärns- eller ståltillverkning (primär- eller sekundärsmältning), inklusive stränggjutning
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion av sekundäraluminium
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion eller bearbetning av icke-järnmetaller, inklusive produktion av legeringar
4 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Produktion eller bearbetning av järnmetaller (inklusive ferrolegeringar)
98 enligt (EU) 2018/2067, bilaga 1 Andra verksamheter enligt artikel 10a i direktiv 2003/87/EG

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2018/2066 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012
(EU) 2018/2067 Kommissionens genomförande förordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG
Förordningen (2004:1205) Förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
Lag (2020:1173) Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Certifiering av ledningssystem, (EG) nr 1221/2009 EMAS

Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet EMAS IAF 28 Byggverksamhet Begränsat till NACE; F41-43
Byggverksamhet EMAS IAF 34 Teknisk konsultverksamhet Begränsat till NACE; M71, M72, M74.1, M74.9
Försörjningssektorn EMAS IAF 25 Elförsörjning (elverk) Begränsat till NACE; D35.1
Försörjningssektorn EMAS IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) Begränsat till NACE; D35.3, E36
Hälsa EMAS IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster Begränsat till NACE; Q86, Q87, Q88, M75
Jordbruk, skogsbruk och fiske EMAS IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske Begränsat till NACE; A01, A02
Kemikalier EMAS IAF 10 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter Begränsat till NACE; C19
Kemikalier EMAS IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer Begränsat till NACE; C20
Kemikalier EMAS IAF 13 Läkemedel Begränsat till NACE; C21
Kemikalier EMAS IAF 14 Gummi- och plastvaror Begränsat till NACE; C22
Kemikalier EMAS IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) Begränsat till NACE; C23.1-4, C23.7-9
Kemikalier EMAS IAF 16 Cement, kalk och gips etc Begränsat till NACE; C23.5-6
Kärnkraft EMAS IAF 11 Kärnbränsle Begränsat till NACE; C24.46
Livsmedel EMAS IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak Begränsat till NACE; C10-12
Livsmedel EMAS IAF 30 Hotell och restauranger Begränsat till NACE; I55-56
Mekanik EMAS IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Begränsat till NACE; C 24 exkl 24.46, C25 exkl 25.4, C33.11
Mekanik EMAS IAF 18 Övriga maskiner Begränsat till NACE; C25.4, C28, C33.12, C33.2
Mekanik EMAS IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning Begränsat till NACE; C26-27, C33.13-14, S95.1
Mekanik EMAS IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till NACE; C30.1, 33.15
Mekanik EMAS IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. Begränsat till NACE; C30.3, C33.16
Mekanik EMAS IAF 22 Övriga transportmedel Begränsat till NACE; C29, C30.2, C30.9, C33.17
Papper EMAS IAF 07 Massa, papper och pappersvaror Begränsat till NACE; C17
Papper EMAS IAF 08 Förlagsverksamhet Begränsat till NACE; J58.1, J59.2
Papper EMAS IAF 09 Tryckeriverksamhet Begränsat till NACE; C18
Tillverkning EMAS IAF 04 Textilier och kläder Begränsat till NACE; C13-14
Tillverkning EMAS IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror Begränsat till NACE; C15.12, C15.2
Tillverkning EMAS IAF 06 Trä och varor av trä Begränsat till NACE; C16.1, C16.2
Tillverkning EMAS IAF 23 Annan tillverkning Begränsat till NACE C31, C32.1, C32.2, C32.3, C32.4,C32.5, C32.9, C33.19
Tjänster EMAS IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar Begränsat till NACE; G45-47, S95.2
Tjänster EMAS IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing Begränsat till NACE; K64-66, L68, N77
Tjänster EMAS IAF 33 IT och datatjänster Begränsat till NACE; J58.2, J62, J63.1
Tjänster EMAS IAF 35 Annan företagsservice Begränsat till NACE; M69-70, M73, M74.2-3, N78-82
Tjänster EMAS IAF 36 Offentlig förvaltning Begränsat till NACE; O84
Tjänster EMAS IAF 37 Utbildning Begränsat till NACE; P85
Transport och avfallshantering EMAS IAF 24 Återvinning Begränsat till NACE; E38.3
Transport och avfallshantering EMAS IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation Begränsat till NACE H49, H50, H51, H52, H53 och J61
Transport och avfallshantering EMAS IAF 39 Annan samhällsservice Begränsat till NACE E37, E39, E38.12, E38.22, E38.11, E38.21, J59.1, J60, J63.9, R90, R91, R92, R93, S94, S96
Utvinning av mineral EMAS IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till NACE; B08, B09

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2023/2463 EMAS Users Guide Användarhandledning för EMAS
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Certifiering av personer, SS-EN ISO/IEC 17024:2012

Energiexpert
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Energiexpert BFS 2007:5 Certifieringsregel för Energiexpert (CEX), -Behörighet N, -Behörighet K, 2024-03-27 Energiexpert
Kontrollansvarig - Bygg
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Kontrollansvarig - Bygg BFS 2011:14 Certifieringsregel för Kontrollansvarig (KA), -Behörighet N, -Behörighet K, 2024-01-24 Kontrollansvarig - Bygg
Pannoperatörer
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Pannoperatörer AFS 2017:3 Certifieringsregler för Pannoperatörer, 2024-01-25 Pannoperatörer
Sakkunnig avseende Kulturvärden
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Sakkunnig avseende Kulturvärden BFS 2011:15 Certifieringsregel för Sakkunnig avseende kulturvärden (KUL), -Behörighet N, -Behörighet K, 2024-01-24 Kulturvärden
Sakkunnig inom Brand
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Sakkunnig inom Brand BFS 2011:17 Certifieringsregel för Sakkunniga inom brandskydd, -Behörighet N, -Behörighet K, 2024-03-27 Brand
Sakkunniga funktionskontrollanter
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Sakkunniga funktionskontrollanter BFS 2011:16 Certifieringsregel för Sakkunnig funktionskontrollant (OVK), -Behörighet N, -Behörighet K, 2024-01-24 Funktionskontrollanter

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Certifiering av produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Typgodkännande
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Anordningar för uppvärmning av utrymmen Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Uppvärmningsanordning
Ballast Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Ballast
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Betong-, bruk- och injekteringsbrukprodukter
Brandavskiljande, brandtätande, brandskyddande och brandhämmande produkter Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Brandskyddande material och byggnadsdelar
Byggprodukter för avloppsvatten Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Byggprodukter för avloppsvatten
Byggprodukter i gips Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Gipsbaserade produkter
Byggprodukter som kommer i kontakt med vatten för mänsklig förbrukning Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Produkter i kontakt med dricksvatten
Byggsatser, byggenheter, prefabricerade element Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Byggsystem - trä
Byggsatser, byggenheter, prefabricerade element Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Formsättning - system och byggsatser
Byggsatser, byggenheter, prefabricerade element Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Ytbärverk- och sandwichpaneler
Bärande lager, tappar för konstruktionsfogar/fästdon Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Bärande lager
Bärande lager, tappar för konstruktionsfogar/fästdon Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Fästdon
Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Hydrauliska bindemedel - cement, byggkalk m.m.
Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Barnsäkerhetsprodukter
Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Dörrar, fönster, jalusier och grindar
Elledningar, kontroll- och kommunikationskablar Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Kablar
Fasta brandsläckningssystem Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Brandsläckningssystem
Förtillverkade produkter av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Betongprodukter - förtillverkade
Geotextilier, geomembran och relaterade produkter Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Geotextilier
Golv- och markbeläggningar Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Golv- och markbeläggningar
In- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak samt byggsatser för invändiga skiljeväggar Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Skiljeväggar- invändiga, byggsats
In- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak samt byggsatser för invändiga skiljeväggar Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Ytskikt - väggar och innertak
Konstruktionsvirke/bärande element och tillbehör Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Konstruktionsvirke
Lim för byggnadsändamål Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Lim för byggnadsändamål
Ljudisolerings- och absorbtionsprodukter Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Ljudisolering
Membran, membran som anbringas flytande och byggsatser (för vatten- och/eller ångspärr) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Fuktskydd
Membran, membran som anbringas flytande och byggsatser (för vatten- och/eller ångspärr) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Membran
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Metallprodukter - för konstruktionsändamål
Murverk och tillhörande produkter, murverkselement, bruk och tillbehör Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Injekteringsankare - för murverk
Murverk och tillhörande produkter, murverkselement, bruk och tillbehör Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Murverksprodukter
Planglas, mönsterglas och glasblocksprodukter Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Glasprodukter
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Rör, tankar och rörkomponenter
Sanitär utrustning Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Sanitär utrustning
Skorstenar, rökgångar och specialprodukter Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Skorstenar, rökgångar och specialprodukter
Skydds- och tillträdesanordningar Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Skydds- och tillträdesanordningar
Stål för slak- och spännarmering av betong (och tillbehör) system för efterspänning Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Armeringsstål
Stål för slak- och spännarmering av betong (och tillbehör) system för efterspänning Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Spännsystem - för efterspänning av bärande konstruktioner
Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Takljusinsläpp - självbärande byggsats
Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Takskikt - system för vattentäta, mekaniskt infästa och böjliga
Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Takskikt- byggsats, täta
Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser
Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Underlagstak
Trappor - förtillverkade Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Trappor - förtillverkade
Träbaserade skivor och element Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Balkar och pelare - träbaserade
Träbaserade skivor och element Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Skivor - träbaserade
Utfackningsväggar/ytterväggsbeklädnader/förseglande glaskonstruktioner Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Glaskonstruktioner - förseglade
Utfackningsväggar/ytterväggsbeklädnader/förseglande glaskonstruktioner Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Utfackningsväggar
Ventilationsprodukter och system Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Ventilationsprodukter
Vägbyggnadsprodukter Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Vägbyggnadsprodukter
Värmeisoleringsprodukter, sammansatta byggsatser/system för värmeisolering Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Tilläggsisolering - färdig yta
Värmeisoleringsprodukter, sammansatta byggsatser/system för värmeisolering Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Värmeisolering - system för utvändig putsbelagd
Värmeisoleringsprodukter, sammansatta byggsatser/system för värmeisolering Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Värmeisoleringsprodukter
Övergångskonstruktioner - för broar Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll Övergångskonstruktioner - för broar

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Notifiering, Utsedda organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

IT- och kommunikationsprovning
Teknikområde/kluster Metod Provtyp/produkt Delprodukt Land
Radiofrekvens KDB 641163 TCB v04r02 Radioutrustning A1 USA
Radiofrekvens KDB 641163 TCB v04r02 Radioutrustning A2 USA
Radiofrekvens KDB 641163 TCB v04r02 Radioutrustning A4 USA
Radiofrekvens KDB 641163 TCB v04r02 Radioutrustning B1 USA
Radiofrekvens KDB 641163 TCB v04r02 Radioutrustning B2 USA
Radiofrekvens KDB 641163 TCB v04r02 Radioutrustning B4 USA

Kravdokument

Beteckning Namn
KDB 641163 TCB v04r02 Program roles and responsibilities
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Anmält organ (17021)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2014/32/EU Längdmått
93/42/EEC Horisontell anmälan
93/42/EEC Medicintekniska produkter

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) nr 920/2013 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 920/2013 om utseende och övervakning av anmälda organ i enlighet med rådets direktiv 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation och rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter
2014/32/EU Direktiv om mätinstrument
93/42/EEG Medicintekniska produkter (MDD)
IAF MD 1:2023 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
IAF MD 11:2023 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems
IAF MD 2:2023 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems
IAF MD 23:2023 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
IAF MD 28:2023 IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database
IAF MD 4:2023 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
IAF MD 5:2023 Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems
LVFS 2003:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter
STAFS 2016:1 Swedacs föreskrifter om mätinstrument
STAFS 2016:9/UPPHÄVD Swedacs föreskrifter om längdmått och volymmått för utskänkning
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Anmält organ (17025)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
(EU) 305/2011 Anordningar för uppvärmning av utrymmen (1/2)
(EU) 305/2011 Lim för byggnadsändamål (1/2)
(EU) 305/2011 Golv- och markbeläggningar (2/2)
(EU) 305/2011 Planglas, mönsterglas och glasblocksprodukter (2/6)
(EU) 305/2011 Planglas, mönsterglas och glasblocksprodukter (3/6)
(EU) 305/2011 Planglas, mönsterglas och glasblocksprodukter (4/6)
(EU) 305/2011 Planglas, mönsterglas och glasblocksprodukter (5/6)
(EU) 305/2011 Taktäckningar, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter (5/6)
(EU) 305/2011 Byggprodukter för avloppsvatten (1/3)
(EU) 305/2011 Taktäckningar, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter (6/6)
(EU) 305/2011 Värmeisoleringsprodukter (2/2)
(EU) 305/2011 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag (1/1)
(EU) 305/2011 Bärande lager tappar för konstruktionsfogar/fästdon (1/1)
(EU) 305/2011 Horisontell anmälan Bilaga V p.3
(EU) 305/2011 Membran (3/3)
(EU) 305/2011 Utfackningsväggar (1/1)
(EU) 305/2011 Membran (1/3)
(EU) 305/2011 Membran (2/3)
(EU) 305/2011 Byggprodukter i gips (1/4)
(EU) 305/2011 In- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak byggsatser för invändiga skiljeväggar (1/5)
(EU) 305/2011 In- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak byggsatser för invändiga skiljeväggar (2/5)
(EU) 305/2011 In- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak byggsatser för invändiga skiljeväggar (4/5)
(EU) 305/2011 Träbaserade skivor och element (2/2)
(EU) 305/2011 Värmeisoleringsprodukter (1/2)
(EU) 305/2011 Vägutrustning (2/2)
(EU) 305/2011 Taktäckningar, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter (1/6)
(EU) 305/2011 Taktäckningar, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter (2/6)
(EU) 305/2011 Taktäckningar, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter (3/6)
(EU) 305/2011 Konstruktionsvirke/ bärande element och tillbehör (3/3)
(EU) 305/2011 In- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak byggsatser för invändiga skiljeväggar (3/5)
(EU) 305/2011 Produkter som hör samman med betong, bruk och injekteringsbruk (2/2)
(EU) 305/2011 Elledningar, kontroll- och kommunikationskablar (1/3)
(EU) 305/2011 Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med vatten för mänsklig förbrukning (4/5)

Kravdokument

Beteckning Namn
Förordning 305/2011 Byggprodukter (CPR)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett

Ackrediteringens omfattning