Livsmedelsverket
< Tillbaka till sökformulär

Uppsala

Provningslaboratorier

Kontaktuppgifter

Avdelning: Område undersökning och vetenskapligt stöd
Telefon: 018-17 55 00
Webbplats: www.slv.se

Postadress

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Besöksadress

Livsmedelsverket
Hamnesplanaden 5
753 19 Uppsala

Arrangörer av program för kompetensprövning

Kontaktuppgifter

Avdelning: UV-avdelningen, Provningsjämförelser
Telefon: 018-17 55 00
Webbplats: www.slv.se

Postadress

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Besöksadress

Livsmedelsverket
Hamnesplanaden 5
753 19 Uppsala