Hoppa till innehållet
Livsmedelsverket
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Avdelningen för laborativ undersökning och analys
Telefon: 018-17 55 00
Webbplats: www.slv.se

Postadress

Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Besöksadress

Livsmedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 56 A
752 37 Uppsala

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

GMO analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Molekylärbiologi Foder
Molekylärbiologi Livsmedel
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Biotoxiner Livsmedel
Biotoxiner Dricksvatten
Biotoxiner Havsvatten/Brackvatten
Biotoxiner Sötvatten
Livsmedelsanalys Livsmedel
Livsmedelsanalys Urin
Livsmedelsanalys Fisk och skaldjur
Oorganisk kemi Livsmedel
Oorganisk kemi Urin
Organiska miljögifter och pesticider Livsmedel
Organiska miljögifter och pesticider Serum
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelsanalys Livsmedel
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Vatten

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering